Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Borgerliga i Stockholm har skurit ned resurser till skolor i utsatta områden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 11:39 CEST


Sedan 2006 har den borgerliga majoriteten i Stockholms stad skurit ned extrastödet till skolor i utsatta områden med 16 procent och maskerat det som besparingar på lokaler och administration. Samtidigt ligger fem av sex skolor som får försämrade resultat i ytterstaden. Det visar en ny rapport från Socialdemokraterna i Stockholms stadshus.
I dag är elevers möjligheter att klara grundskolan starkt beroende av deras föräldrars bakgrund. Bara 67 procent av elever i Stockholm vars föräldrar har förgymnasial utbildning klarar gymnasiebehörigheten, mot 96 procent av eleverna som har minst en förälder med högskoleutbildning. Nästan lika stor är klyftan beroende på svensk eller utländsk härkomst. Enligt Skolverket visar den samlade skolforskningen att mängden tillgängliga resurser är särskilt viktiga för att elever från socioekonomiskt svaga hem ska få goda kunskaper.

I den rapport som (S) i Stadshuset i dag presenterar demonstreras hur de borgerliga systematiskt skurit ned på ytterstadsskolor genom att minska det socioekonomiska tilläggsanslaget under mandatperioden. Totalt har över 150 miljoner kronor förts från skolor med hög andel elever till föräldrar med låg inkomst, utländsk härkomst eller låg utbildning.

- De borgerliga har skurit ned på det socioekonomiska anslaget och maskerat det som nedskärningar på administration och lokaler, säger Roger Mogert.

Ett flertal skolor i utsatta områden har haft 40-50 procent av sin budget från det socioekonomiska anslaget, varför konsekvensen har blivit kännbara nedskärningar:

• En nedbrytning av en telefonundersökning till rektorer för stadens 7-9 skolor visar att 33 procent av rektorerna i innerstaden behöver genomföra nedskärningar under 2010, mot hela 63 procent i innerstaden.

• Ny statistik som (S) låtit ta fram visar att hela minskningen i lärartäthet i de kommunala skolorna mellan 2006 och 2009 går att härleda till skolor i ytterstaden.

• 35 av 41 grundskolor i Stockholm som får försämrad andel gymnasiebehöriga elever ligger i ytterstaden.

Ett av de tydligaste exemplen är Rinkebyskolan, som i dag har 12 fler elever men 7,2 färre lärartjänster än 2006. Samtidigt har andelen gymnasiebehöriga elever minskat från 68 procent till 48 procent under mandatperioden.

- Jag tycker att det är en ojämlik och omoralisk fördelningspolitik som har förts den här mandatperioden. Många skolor i hela staden har fått göra nedskärningar, men det har också varit riktade nedskärningar mot de skolor som har de största utmaningarna. Det är en djupt oklok politik och innebär sämre förutsättningar att få goda kunskaper för många elever, säger Carin Jämtin.

Socialdemokraterna i Stockholm går till val på att genomföra en radikal skolreform. Andelen elever som går ut skolan utan godkända betyg ska halveras och fler ska läsa vidare på högre utbildning. 1000 lärare ska anställas och klasserna bli mindre. Alla elever ska få tillgång till pedagogisk läxhjälp och en Skolstödsgaranti ska införas där föräldrar ska kunna få en andra bedömning av åtgärdsprogram. Mer undervisning ska ske på modersmål och det socioekonomiska anslaget ska höjas. För att finansiera detta vill (S) använda minst halva skattehöjningen till förskola och skola, motsvarande över två miljarder kronor på fyra år.

Presentation och rapport finns att ladda ned enligt nedan.

Mer information

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99