Riksdagen

Borgerliga och v vill ändra regeringsförslag om delat barnbidrag vid växelvis boende

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2006 15:33 CET

En majoritet i socialförsäkringsutskottet, som består av s och mp, sa i dag ja till regeringens förslag om delat barnbidrag vid växelvis boende. De borgerliga partierna och v har lämnat in en reservation om att barnbidraget inte ska kunna delas om en av föräldrarna är emot det. Dessa partier har majoritet i kammaren när riksdagen ska fatta beslut den 8 mars.Enligt utskottsmajoritetens och regeringens förslag ska barnbidrag kunna delas rakt av mellan föräldrarna när barnen bor växelvis hos mamman och pappan. Även vårdbidraget, som betalas ut till föräldrar med funktionshindrade barn, ska kunna delas. Det räcker att den ena föräldern vill ha en delning för att bidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Förutsättningen är dock att det finns en dom eller ett godkänt avtal mellan föräldrarna om växelvis boende.Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag om att föräldrar som bor ihop ska få välja vem av dem som ska få barnbidraget. Föräldrarna måste anmäla detta till Försäkringskassan. Om ingen anmälan görs går bidraget till mamman.De borgerliga och v vill att föräldrarna är överens om delning

De borgerliga partierna och v anser inte att en förälder ska kunna driva igenom en delning av barnbidraget eller vårdbidraget om den andra föräldern inte vill det. Regeringens förslag kan leda till konflikter mellan föräldrarna och att barnets bästa inte sätts i centrum, menar de.M, fp, kd, v och c vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda de bidrag och regler som påverkar möjligheterna till en god försörjning av barn vars föräldrar har separerat.Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 8 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.För mer information: Kari Hasselberg, föredragande i socialförsäkringsutskottet, på telefonnummer 08-786 58 97

Socialförsäkringsutskottets ledamöterDokument: Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU7 Delat barnbidrag vid växelvis boende och regeringens proposition 2005/06:20.

Ingeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000