Pyramid Communication

Borgestad Industries- Svagt kvartal, rekordhög orderstock

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:19 CET

PRESSRELEASE, 14 FEBRUARI 2013

Rapport, 4e kvartalet och helår 2012

·  Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet 2012 blev MNOK 111,7 (115,6)

·  Resultatet före skatt för fjärde kvartalet blev MNOK -5,6 (1,7)

·  Orderstocken per 31 december var rekordhög, 34 % högre än förra året


·  Rörelseresultatet (EBIT) för 2012 blev MNOK 6,3 (18,6)

·  För att behålla en stark balansräkning föreslår bolagets styrelse slopad utdelning

Egil Friestad, CEO:

– Helåret 2012 blev en resultatmässig besvikelse. Efter ett rekordstarkt 3e kvartal förväntade vi oss ett bättre slut på året. Men utöver att det 4e kvartalet alltid är relativt sett svagt drabbades vi också av den allmänna konjunkturnedgången vilket ledde till förskjutning av order och projekt. Den allt starkare kronkursen mot Euron har också påverkat resultatet negativt i vår exportverksamhet.

– Glädjande nog ser vi en mycket stark orderingång. Per 31 december var orderstocken rekordhög, 34 % högre än 2011, vilket bådar gott för 2013. Vi har också initierat ett kostnadsbesparingsprogram under december som omfattar viss personalminskning.

– Bland annat den rekordstarka orderstocken gör att styrelsen förväntar sig en förbättring av resultatet under 2013.

Den kompletta delårsrapporten kan laddas ner på www.borgestadindustries.no


För mer information kontakta:
CEO Egil Friestad, tel +46 705 746622, egil.friestad@hoganasbjuf.se
CFO Lars Swerre, tel +46 706 211721, lars.swerre@hoganasbjuf.se

Borgestad Industries är en av världens ledande leverantörer av eldfasta lösningar och produkter med kunder i över 60 länder. Verksamheten bedrivs genom sex kända varumärken: Höganäs Bjuf, Borgestad Fabrikker, J.H Bjørklund, T Knutsson, GL Contracting och Macon. Koncernens operativa huvudkontor finns i Bjuv.