Energikontor Sydost

Borgholms kommun representerar tillsammans med Region Blekinge arbetet för en hållbar utveckling i Bryssel

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2013 14:54 CET

På måndag den 18 mars arrangeras ett internationellt seminarium i Bryssel där resultatet från tre europeiska projekt kommer att presenteras och diskuteras. Tillsammans med representanter från Bryssel kommer politiker och tjänstemän från hela Europa diskutera sitt arbete med hållbar utveckling, där Borgholms kommun och Region Blekinge är inbjudna att delta. Energikontor Sydost är partner i två av projekten; City_SEC och ENNEREG som arrangerar seminariet i Bryssel som kommer att ledas av Vincent Berutti, högste ansvarige för "IEE – Energy Efficiency" Unit, EACI. 

Många av kommunerna som skrivit på Borgmästaravtalet kommer att dela med sig av sina erfarenheter och syftet är att påvisa kommunernas och regionernas roll i EUs klimatarbete.  ”För mig som arbetat i många år med hållbarhetsfrågor på Öland och utarbetat en energi- och klimatstrategi för ön känns det här seminariet inspirerande. Trots att förutsättningarna är väldigt olika i olika delar av Europa så kan man fånga upp en hel del bra idéer som kan utvecklas på hemmaplan på Öland.” säger Tommy Lindström i Borgholms kommun, som tillsammans med Mikael Almqvist (KD) kommer överlämna Borgholm och Mörbylångas gemensamma energiplan under seminariet. Gertrud Ivarsson (C) som är klimatrapportör för Region Blekinge kommer att presentera Blekinges klimatsamverkan och arbete med att ta fram den nya regionala Klimat- och energistrategin för Blekinge län.

Borgmästaravtalet är ett internationellt avtal till vilket kommuner och städer kan ansluta sig för att gå längre än målen för EU:s energipolitik i termer av minskning av koldioxidsutsläpp genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och energianvändning. Kommunerna ska sammanställa en utsläppsinventering och sedan utveckla en åtgärdsplan för att uppnå hållbar energianvändning. Arbetet ska sedan följas upp regelbundet. Borgholm, Högsby. Kalmar, Mörbylånga och Oskarhamn i Kalmar län har signerat Borgmästaravalet och Karlskrona och Ronneby i Blekinge län.

Projekten City_SEC och ENNEREG stöttas av IEE-programmet och syftar till att sprida information om och stödja anslutningen till Borgmästaravtalet för kommuner i Kalmar respektive Blekinge län.

För mer information, kontakta Lena Eckerberg, tel. 0734-40 82 75, lena.eckerberg@energikontorsydost.se


ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.