Trafikverket

Borgholmsallén restaureras

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 15:10 CET

Trafikverket kommer under vecka 45 att ta ner 11 träd i Borgholmsallén längs med väg 136 på Öland. Träden som är i dåligt skick utgör en fara för trafiken. I november återplanteras 14 träd i allén.

Borgholmsallén, som planerades 1850, består av totalt 34 almar och askar. Många av träden är nu i dålig kondition och grenar faller ner på vägen.

– Vi har besiktigat träden och de är i så dåligt skick att de är farliga både förbilar, cyklister och fotgängare, därför måste vi avverka dem, säger Susanne Östangård som är driftledare på Trafikverket.

Träden fälls under v 45 och avverkningen sker nattetid för att störa trafikanterna så lite som möjligt.  14 lindar och lönnar kommer att planteras för att fylla lyckorna i allén. Detta innebär att det skapas en sammanhängande allé igen. De nya träden planteras under november månad.

Länsstyrelsen och markägaren, Borgholms kommun, har gett Trafikverket tillstånd att ta ner träden.

För mer information kontakta:
Susanne Östangård, driftledare Trafikverket, 0480-44 65 04, 070-202 56 90

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.