Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Borgquistska hattmuseet vinnare i tävlingen Årets Arbetslivsmuseum 2014

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 13:26 CEST

Det Borgquistska hattmuseet i Trelleborg har utsetts till vinnare av utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2014. Genom utmärkelsen uppmärksammas och uppmuntras alla ideella krafter som vårdar, bevarar och visar vårt kulturarv.

Efter 112 år stängde Julia dörren till Borgquists hattaffär och verkstad i Trelleborg. Hon låste noggrant. Året var 1978 och tiderna hade förändrats. Förr syddes hattar, mössor och studentmössor i affärens verkstad men nu importerades billiga hattar och studentmössor från andra länder. Dörren förblev låst fram till 2005 när den Borgquistska hattfabriken återupptäcktes. 

Idag köper man inte hattar hos Borgquistska. Nu handlar man kulturuppleveler och berättelser om Sverige förr, ett Sverige där man bar stråhatt på sommaren och plommonstop på vintern. Borgquistska förvaltas idag av Föreningen Gamla Trelleborg. 

Borgquistska hattmuseet tilldelas utmärkselsen Årets Arbetslivsmuseum 2014. Föreningen Gamla Trelleborg bevarar och vårdar en autentisk arbetsmiljö på ett föredömligt sätt och verksamheten drivs genom ett stort ideellt engagemang. Visningar för skolklasser, pensionärsgrupper, studentjubilarer, föreningar, företag och allmänhet sker under ledning av ideellt arbetande guider. 

- Glädjen bubblar i min kropp! Jag måste genast dela med mig av denna glädje till alla ideella krafter som gjort detta möjligt, sade Jan Arvid Nilsson när vi ringde upp och meddelade nyheten om utmärkelsen. 

Juryn hade ett svårt arbete att vaska fram vinnaren bland så många bra nominerade museer men Årets Arbetslivsmuseum 2014 framstod tydligt fram emot dagens slut.

- Initialt fanns en viss tveksamhet kring vinnarens tillgänglighet; andra våningen, smal trappa och ingen hiss. Men när juryn upptäckte fantastiska 360-gradersbilder på föreningens hemsida där alla kan gå runt i anläggningen och med en knapptryckning promenera upp för trappan, då försvann all tveksamhet. Borgquistska hattmuseet är ett utmärkt exempel på hur kulturarvet kan göras tillgängligt även då förutsättningarna är begränsade, säger Torsten Nilsson, arbetslivsintendent på Arbetets museum.

Genom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum uppmärksammas och uppmuntras alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns på samtliga 1 450 arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset Årets Arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Trafikverkets Museer. Priset består av 25 000 kronor samt en emaljskylt tillverkad av Emaljskyltsfabriken Svea.

PRISUTDELNING: 8 november, Borgquistska hattmuseet, Trelleborg.
HEMSIDA: www.gamlatrelleborg.se Klicka på ”Rundvandring på museet”.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med över 500 arbetslivsmuseer anslutna.

ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna
ska synas och för att utgöra en organisation som för museernas talan.

ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktions- processer, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.

I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet. 

Arbetar för att:

stärka arbetslivsmuseernas identitet

skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna

samordna arbetet i gemensamma frågor

sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet

fördjupa kunskapen om det förgångna
för ökad beredskap inför framtidsfrågorna 


Kontakt: 

Lovisa A. Grentzelius, samordnare ArbetSam, 011-23 17 30 lovisa.a.grentzelius@arbetsam.com

Torsten Nilsson, arbetslivsintendent Arbetets museum, 011-23 17 26, torsten nilsson@arbetetsmuseum.se

ArbetSam Laxholmen, 602 21 Norrköping

011 - 23 17 30, 011 - 23 17 38 Fax 011-18 22 90

www.arbetsam.com www.facebook.com/ArbetSam info@arbetsam.com