Jernhusen AB

Borlänge kommun och Jernhusen överens om markköp för ny underhållsdepå

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 13:15 CET

Tågtrafiken i hela Sverige ökar. För att klara underhållsbehovet i Bergslagen har Jernhusen funnit att Rågåkers arbetsplatsområde i Borlänge är den bästa placeringen för ny underhållsdepå för gods- och persontåg. Underhållsdepån blir den tredje, efter nyinvigda Raus Depå i Helsingborg, i en rad planerade investeringar i nya Jernhusendepåer.

Kollektivtrafikbranschen har satt upp ett gemensamt mål om fördubbling av antalet resor med kollektivtrafik fram till 2020. Dessutom visar Jernhusens utredningar att Borlänge ökar i betydelse som ett viktigt nav för godstrafiken. För att bidra till detta mål investerar Jernhusen i nya underhållsdepåer. Den nya depålösningen i Rågåker byggs för att möta behovet av underhåll för godslok och motorvagnar. På grund av Sveriges befintliga utbud av depåer och underhållsleverantörer åker idag tågen till andra orter för underhåll, vilket kostar både pengar och tid.

- Borlänge är en knut- och servicepunkt för järnvägstrafik i Mellansverige med i synnerhet gods till och från våra betydande exportföretag, men även i ökande grad för persontrafiken. Järnvägen är ett hållbart transportsätt med framtiden för sig, varför det är med glädje vi konstaterar att Jernhusen stärker servicenivån för tågunderhåll i Borlänge, säger Nils Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Depå för både gods- och persontåg
För att möta behov för godssidan planeras initialt en depå för att kunna ta emot godslok för underhåll och uppställning. För persontåg planeras i första skedet en anläggning för s k. nivå 1 underhåll. Detta innebär daglig service såsom städning och uppställning av tåg på spår. Preliminärt planeras även för tvätt- och avisningsanläggning som både godslok och motorvagnar ska kunna nyttja.

Planeringen av underhållsdepån kommer att ske i samarbete med marknaden och utifrån dess behov för att säkerställa rätt struktur och funktioner. Genom att kombinera Jernhusens kompetens inom byggprojektledning, logistik och depådesign med marknadens erfarenhet och behov så blir lösningen bäst anpassad för framtiden. Viktigt med den nya depån är att järnvägsföretag och fordonsägare kan påverka vem som utför underhållet i Rågåker.

- Med ett heltäckande nätverk av depåer ges goda förutsättningar för ett effektivt tågunderhåll. Detta bidrar till att stärka järnvägstransporternas konkurrensfördelar gentemot andra transportslag. Vi ser därför samarbetet med Borlänge kommun som en viktig del i att bidra till kollektivtrafikbranschens fördubblingsmål och godtrafikens effektiviseringsmål, säger Daniel Daagarsson affärsområdeschef depåer.

Depån kommer att utvecklas tillsammans med marknaden och vara öppen för flera aktörer.

Fler depåer planeras bland annat i Hässleholm och Linköping. Utöver det så investerar Jernhusen i befintliga depåer, bland annat i Hagalund i Stockholm.

För mer information:
Ann-Cathrin Brovall, Informationschef Borlänge kommun, 073-719 03 33,
Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen, 0708-38 32 38,
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21