Swede resources AB

Borrningarna i Ungern PEN-104 och Texas Long Branch #4 är avslutade

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:23 CET


(Aktietorget: SERS B)

Borrningen i Ungern av PEN-104 har nått sitt måldjup 1.350 meter.
PEN-104 kommer nu att färdigställas och utvärdering av testproduktion kommer att göras inom kort. När detta är klart kommer ytterligare information.

Borrningen i Texas Long Branch #4 har nått sitt måldjup 9.980 fot.
Long Branch #4 är förklarad kommersiell och kommer att färdigställas för produktion.

Bolaget investerar i ytterligare en borrning efter gas i Texas, Harris #2,.
Harris #2 är belägen i Panola County Texas, i området strax norr om Long Branch brunnarna. Borrningen pågår och har hittills nått ett djup på 3.450 fot, måldjupet är ca 10.000 fot. Vår andel i denna borrning är 1,5% W.I*. Operatör för borrningen är Basa Resources Inc.

*Working Interest: Avser ägarandel i en borrning/brunn som ger motsvarande rätt till intäkter och skyldighet att bestrida de kostnader som driften av en brunn medför. Ägandet är direkt och man har en lagfart på sin andel.

För ytterligare information kontakta:
Ulrich Andersson, Vd. Telefon 0492-180 81.
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81.

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ).

Pressmeddelande 2006-11-08