Texas Onshore

Borrstart i West Wharton-projektet

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:00 CEST

Borrningen av Outlar, den första källan i West Wharton-projektet i Texas är nu igångsatt.
Texas Onshore äger ett 10-procentigt rörelseintresse (Working Interest) i projektet. Borrdjupet är 3 680 meter (11 500 fot). Källans beräknade potential är 210 miljoner kubikmeter (7,5 BCF) naturgas och 225 000 fat olja (BO).
Borrtid beräknas till cirka 35 dagar.
För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, thord@lernesjo.com,
www.texasonshore.se