Bosch AB

Bosch överväger tillverkning av partikelfilter för diesel

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 15:01 CEST

Bosch överväger tillverkning av partikelfilter för diesel
Robert Bosch GmbH överväger egen tillverkning av partikelfilter för personbilar med diesel. Företaget har förvärvat de exklusiva rättigheterna från HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co. i Menden för vidareutveckling, tillverkning och försäljning av partikelfilter av sintermetall för personbilsdieslar och lätta nyttofordon. Kombinerat med Boschs egna forskningsresultat på materialområdet utgör detta en bra bas för den egna produktionen. På så sätt kan Bosch som är världens störste tillverkare av dieselinsprutningssystem optimalt anpassa viktiga emissionsrelevanta system och komponenter i dieselmotorn såsom direktinsprutade högtryckssystem, partikelfilter och avgassensorer till varandra. Definitivt beslut om projektet samt tillverkningsort fattas av det globalt verksamma företaget i mitten av detta år.

Bosch förväntar sig en snabbt växande efterfrågan på partikelfilter för personbilsdieslar. Trots de uppnådda resultaten när det gäller reducering av emissioner genom ”åtgärder inne i motorn” är det inte möjligt utan partikelfilter att enkelt uppfylla exempelvis den fr.o.m. 2005 i Västeuropa gällande Euro-4-normen för tunga dieselfordon. Bosch har med sina insprutningssystem Common Rail CR och Unit Injector System UIS skapat förutsättningar för biltillverkarna att integrera efterbehandlingssystem för avgaser i sina motorkoncept. Leverans av system för dieselinsprutning och partikelfiltrering från en och samme tillverkare skulle sålunda tillmötesgå bilindustrins önskemål.

Hittills har de av biltillverkarna använda partikelfiltren för diesel varit baserade på keramiska filtermaterial. Den teknik som Bosch föredrar bygger däremot på sintermetall. Tack vare sin gynnsamma geometriska utformning erbjuder detta filter vid jämförbara avskiljningskvoter tillräcklig kapacitet för att ta hand om de restprodukter som bildas under ett fordons normala livslängd. Speciella fördelar har därför sintermetallfiltret i koncept som använder bränsleadditiv i regenerationssyfte. Samtidigt slipper bilföraren extra underhålls- och reservdelskostnader.

Men utvecklingsingenjörerna hos Bosch arbetar även med partikelfilter med katalytisk beläggning vilka i framtiden möjliggör drift utan nämnda additiv. Dessutom är filterkoncept under utveckling som även reducerar kväveoxiden i avgaserna.

Hos Bosch koncentrerar man sig för tillfället på att framställa partikelfilter för diesel som förstautrustning i nybilstillverkningen. Något koncept för utrustning av på marknaden redan befintliga dieselfordon planeras ej. Antingen är detta ej möjligt eller så blir det för kostsamt på grund av de mjukvaruändringar i de elektroniska insprutningssystemen som skulle krävas.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

· Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644, fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com

Bosch på Internet: www.bosch.se