Bosch AB

Bosch startar serietillverkning av partikelfilter för dieselfordon 2005

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 10:04 CEST

Robert Bosch GmbH har beslutat utveckla partikelfilter av sintermetall för dieselbilar och lätta lastbilar och starta serietillverkning 2005. Företaget investerar ca 200 miljoner euro i utveckling och tillverkning. Redan tre år efter seriestart räknar Bosch med att nå upp till en årsproduktion av mer än en miljon partikelfilter.

Med denna utvidgning av produktsortimentet kan Bosch som är världens största tillverkare av dieselinsprutningssystem leverera viktiga emissionsrelevanta system och komponenter till dieselmotorn från en och samma källa: direktinsprutning under högtryck, partikelfilter, avgassensorer samt tillhörande motor- och avgasstyrningssystem. För trots de framsteg som gjorts vad gäller minskningen av utsläpp genom "åtgärder inne i motorn" kan de höga krav som myndigheterna ställer,
exempelvis euro-4-normen som träder i kraft i Västeuropa år 2005 gällande tunga personbilar över 1800 kg totalvikt, inte så lätt uppfyllas utan dieselpartikelfilter. För USA-marknaden med synnerligen låga gränsvärden gällande från 2007 kommer partikelfilter för dieselfordon att vara oundgängliga. Bosch utgår därför från en snabbt växande efterfrågan på denna teknik för dieselbilar - 2007 räknar företaget med en marknadsvolym på upp till sex miljoner partikelfilter.

De partikelfilter för dieselfordon som hittills använts av bil
tillverkarna består av keramiska filtermaterial. Den teknik som Bosch använder baseras däremot på material i sintermetall. Detta filter är så strukturerat att en mycket jämn fördelning av partikelavlagringarna sker, vilket gör att regenerationen av dem kan styras optimalt. Genom
sin gynnsamma geometriska utformning erbjuder partikelfiltret från Bosch vid jämförbara avskiljningskvoter tillräcklig kapacitet för de restprodukter som bildas under ett fordons normala livslängd. Detta betyder att bilföraren inte får några extra kostnader för underhåll och reservdelar.

Utvecklingsingenjörerna på Bosch arbetar parallellt med två olika koncept. Det ena för drift med bränsleadditiv, det andra med katalytisk beläggning. I bägge koncepten regenereras filtret genom heta motoravgaser med jämn förbränning av de utfällda partiklarna.

Bosch förvärvade i slutet av 2002 bastekniken för partikelfilter i sintermetall samt den globala rättigheten till vidareutveckling, tillverkning och försäljning av dessa filter för dieselbilar och lätta lastbilar från HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co. i Menden.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
- Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644
fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com
- Bosch på Internet: www.bosch.se
Pictures available at: www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=29737