Boss Media AB

Boss Media AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:14 CEST

· Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 157,2 (99,9) Mkr. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 53,5 (33,7) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 59 procent jämfört med samma period föregående år.


· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 61,2 (22,3) Mkr. Poster av engångskaraktär under första kvartalet har påverkat delårsperiodens resultat positivt med 10,5 Mkr. Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 22,7 (8,2) Mkr.


· Resultatet efter skatt uppgick till 43,8 (15,8) Mkr. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 16,3 (5,8) Mkr.


· Resultatet per aktie efter beräknad skatt blev 0,77 (0,28) kr.


· Royaltyintäkterna ökade med cirka 44 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen under tredje kvartalet uppgick till cirka 15 procent.


· Under tredje kvartalet satte Norsk Tipping sina första interaktiva spelautomater från delägda EssNet Interactive i kommersiell drift i Oslo.

Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.