Boss Media AB

Boss Media köper in sig i Jadestone – ett spjutspetsföretag inom mobilspel

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:21 CEST

Genom en riktad nyemission blir Boss Media en betydande ägare i Jadestone Group AB, ett svenskt företag som är en världsledande utvecklare av spel och teknik för mobiltelefoner. Jadestone utvecklar dessutom online- och multiplayerspel för olika digitala kanaler, ofta i kombination med varandra. Bland annat har företaget utvecklat en plattform i Java, för spel i 3D-miljö, vilket ger möjligheter att bl a spela skicklighetsspel i webbaserad miljö.

Boss Media förvärvar initialt 20 procent av bolagets aktier samt innehar en option om att köpa ytterligare 5 procent. Affären är av strategisk betydelse för båda bolagen, som omedelbart får tillgång till varandras kunder och produkter. Ett agentavtal har skrivits mellan de båda bolagen för att öka respektive bolags intresse av att vidareförsälja varandras produkter.

– Detta är en viktig milstolpe för oss. Vi får två saker på samma gång. Dels en unik kunskap om det mobila området, där den snabba tekniska utvecklingen är svår att hänga med i för ett företag som vårt, dels att vi får tillgång till kunskap inom games-området, som ligger nära oss tekniskt men inte upplevelse-mässigt. I framtiden kommer telefonen som distributionskanal att vara mycket viktig, både för turspel och för förströelsespel, säger Peter Bertilsson, VD på Boss Media.

Företagen ingår dessutom ett utvecklingsavtal där Boss Media lägger ut uppdrag hos Jadestone för utveckling av mobila spel.

– Vår målsättning är att utveckla starka, kommersiella spelkoncept med hjälp av unik teknik. Med Boss Media i ryggen öppnas dörren för oss att tillsammans med den ledande systemleverantören leverera en rad nya spännande produkter till den globala spelmarknaden, säger Robert Henrysson, VD på Jadestone Group AB.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Bertilsson, VD Boss Media AB (publ), telefon: 0470-70 30 01 eller 070-993 25 54,
e-post: pbe@bossmedia.se

Robert Henrysson, VD Jadestone Group AB, telefon: 08-24 05 02 eller 0733-43 91 90,
e-post: robert.henrysson@jadestone.se

Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.

Jadestone Group AB är en ledande spelutvecklare med fokus på serverbaserade fleranvändarspel för mobil och webb. I samarbete med framstående internationella mediaföretag och förläggare utvecklar bolaget spel baserade på såväl egna som andras varumärken. Jadestone har kontor i Stockholm och de drygt 30 medarbetarna utvecklar idag online-versionen av Championship Manager, banbrytande webbaserade sportspel samt ett flertal spännande mobilspelskoncept. Bolaget är privatägt. Mer information om Jadestone finns på www.jadestone.se.