Boss Media AB

Boss Medias valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 11:13 CET

I enlighet med beslut vid Boss Medias årsstämma den 4 maj 2006 har medlemmarna i
valberedningen utsetts.

Följande personer kommer att ingå i valberedningen:

Mats Lindström, Medströms AB
Svante Elfving, Brummer & Partners AB
Åsa Nisell, Robur Fonder AB
Meg Tivéus, Styrelseordförande i Boss Media AB

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2007 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma i Boss Media AB kommer att hållas torsdagen den 10 maj 2007, klockan 15.00
i Filmstaden, Oxtorget 10, i Växjö.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@bossmedia.se.


För mer information, kontakta:
Meg Tivéus, styrelseordförande, Boss Media AB (publ), telefon: 0706-907880


Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska börslista (Mindre bolag/IT). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se