KFG Sverige AB

Bosse Carlsson ny vd för KFG Sverige AB

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:35 CEST

Det blåser medvind för den privata arbetsmarknadsaktören KFG Sverige AB. De senaste månaderna har företaget expanderat kraftigt, med nya privata jobbförmedlingar i hela landet. Samtidigt rekryterar man en ny vd, med erfarenhet från såväl statliga AMS som från flera ledande roller inom näringslivet.

Sandviken företaget KFG Sverige AB har blivit en aktör att räkna med på svensk arbetsmarknad. Med sitt unika erbjudande om rikstäckande, offentligt finansierad rekrytering, har man fått bråda dagar. Såväl arbetsgivare som arbetssökande över hela Sverige efterfrågar KFGs innovativa metoder för matchning mellan vakans och kandidat. Under 2008 har tjänsteföretaget nästan tredubblat sin personalstyrka och etablerat sina jobbstationer på 30 orter i Sverige.

I samband med denna ovanligt stora expansion har KFGs styrelse beslutat att förstärka ledningen med Bosse Carlsson som ny verkställande direktör. Bosse har haft ledande befattningar inom Scandic Hotels och Hilton Hotels Corporation och kommer närmast från ett interimsuppdrag inom Sodexhokoncernen.

- Att Bosse både har ett förflutet inom AMS och därefter framgångsrikt haft ledande befattningar inom näringslivet, gör honom väldigt lämplig som ledare för KFG, säger Pär Dahlund, delägare och styrelseledamot. Vi är mycket glada att Bosse valt att axla den här rollen.

- Jag ser det som en fantastiskt rolig utmaning, säger Bosse Carlsson. KFG har bredd, nytänkande och kvalitet i sin verksamhet och som största privata jobbförmedling har jobbstationerna ett banbrytande erbjudande gentemot arbetsgivare i Sverige.

På kort tid har KFG gått från knappt hundra till drygt 200 medarbetare. Men den extremt snabba expansionen ser inte den nytillträdda vdn som något problem.

- Det mesta av de aktuella nyetableringarna har man redan hunnit sjösätta. Nu behöver vi förstärka och forma en optimal organisation för detta nystora företag, säger Bosse.

En av de första arbetsuppgifterna för den nya vdn blir att omforma företagets ledning. Klart är att Lena Rosendahl tillträder rollen som vvd.

- Det är mycket som måste stämma för att vi ska kunna ge våra kunder, uppdragsgivare och kandidater allra bästa service, säger Bosse. KFG behöver en dynamisk organisation som samtidigt kan dra nytta av sin storlek, sina affärsorienterade känselspröt och sin breda kompetens.

KFG Sverige AB är ett komplett tjänsteföretag inom personalfrågor, rekrytering, arbetslivsinriktad rehabilitering, bedömningar, analyser samt individ- och organisationsutveckling. En stor del av vår tjänsteflora inom arbetsmarknad ryms inom det rikstäckande konceptet JOBBSTATION.

KFG JOBBSTATION är Sveriges största privata jobbförmedling och en mötesplats för arbetsgivare och personer som söker jobb. Vi erbjuder attraktiva lösningar inom bl a jobbförmedling, kompetensförsörjning och rekrytering. Våra offentliga åtaganden stödjer samhället i att nå de arbetsmarknads-, socialförsäkrings- och finanspolitiska målen.