Finansdepartementet

Bosse Ringholm: Dom i Regeringsrätten ger grönt ljus för svenska spelregleringen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:13 CEST

Den svenska regleringen inom spel- och lotteriområdet uppfyller samtliga krav som EG-rätten ställer. Det meddelade Regeringsrätten, Sveriges högsta förvaltningsdomstol, i två prejudicerande domar på tisdagen. Domarna gäller omedelbart och kan inte överklagas.

- Det är glädjande att det nu en gång för alla klargörs att det svenska lotterilagen är förenlig med EG-rätten och att det därför inte längre råder någon tvekan om att de svenska bestämmelserna gäller, säger finansminister Bosse Ringholm i en kommentar.

- Regeringsrättens dom bekräftar att det var fel av svenska medier att tillåta utländska, privata spelbolag göra reklam för sina produkter i Sverige. Den typen av reklam är alltså olaglig.

Domarna innebär bl.a. att det är förbjudet att marknadsföra utländska spel i Sverige eller på annat sätt främja deltagande i sådana spel. Det är alltså inte tillåtet att annonsera för dessa spel i t.ex. tidningar eller på Internet. Det är heller inte tillåtet att ställa upp terminaler i Sverige som står i förbindelse med utländska spel.

Regeringsrättens dom handlar om två olika mål. I det ena målet hade Lotteriinspektionen med stöd av en bestämmelse i lotterilagen förelagt en restaurangägare att avlägsna sina spelautomater, på vilka gästerna kunde spela via ett utländskt spelbolag. I det andra målet hade en privatperson lagt ut en länk till ett utländskt spelbolag på sin hemsida. Lotteriinspektionen förelade honom att sluta med det.


Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Sebastian de Toro
Politiskt sakkunnig
08-405 19 71
registrator@finance.ministry.se

Jörgen van der Stad
Rättssakk.
08-405 14 38

Maria Wennerberg Sedigh
Dep.sekr.
08-405 11 54