Finansdepartementet

Bosse Ringholm kommenterar de borgerliga partiernas budgetmotioner

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 17:30 CEST

- Moderaternas förslag är historiska. Inte ens under nyliberalismens glansdagar på 1980-talet vågade moderaterna föreslå så kraftiga försämringar för de mest utsatta. Det är de sjuka, arbetslösa, pensionärerna och barnfamiljerna som får betala de moderata skattesänkningarna, säger Bosse Ringholm i en kommentar till de borgerliga partiernas budgetmotioner.

- Från att varit generösa mot de rika straffar nu moderaterna de svagaste ännu hårdare i sin iver att överge sin tidigare politik. I grunden skapar dock moderaternas politik historiskt stora klyftor.

- Allt tyder på att ett samlat borgerligt alternativ skulle innebära kraftigt försämrade offentliga finanser. Inte ens var för sig - trots den hårda kritiken mot regeringens förslag - lyckas partierna få statens budget att gå ihop. Om varje parti i alliansen inte ska tvingas svika sina löften skapas stora hål i de offentliga finanserna.

- Oppositionen är lika osams som någonsin. Det som ska vara den borgerliga alliansen för maktskifte har idag snarare visat sig vara en allians som spretar åt alla håll. Ställer folkpartiet upp på moderaternas kraftiga nedskärningar i ersättningen till de sjuka och arbetslösa, införandet av ytterligare en karensdag eller moderaternas slopande av pappamånaderna? Ställer kristdemokraterna upp på moderaternas kraftiga nedskärningar på biståndet? Vad säger centerpartiet om moderaternas minskade regionala utjämning? De borgerliga partierna är svaren skyldiga det svenska folket, avslutar Bosse Ringholm.

Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Fredrik Fällman
Planeringschef
08-405 14 14
registrator@finance.ministry.se