Finansdepartementet

Bosse Ringholm kommenterar nya siffror från Eurostat

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:00 CET

Eurostat publicerade idag reviderade siffror över köpkraftskorrigerad
BNP per capita. De reviderade siffrorna placerar Sverige på en 7:e
plats av EU-länderna 2001, vilket är en förbättring jämfört med de
tidigare publicerade data för 2001 som placerade Sverige på en 11:e
plats.

Revideringen visar att Sveriges köpkraftskorrigerade BNP per capita år
2001 låg 6 procent över EU-genomsnittet. Detta innebär en revidering
jämfört med den förra beräkningen i december 2002, som visade att
Sverige låg 2 procent över EU-genomsnittet 2001.

– Det är glädjande att Eurostats reviderade beräkningar nu visar att
Sveriges välstånd varit högre än vad som tidigare framgått av
statistiken, säger Bosse Ringholm.

– Det är beklagligt att statistiken tidigare har varit missvisande, och
att Sverige bedömts ligga sämre till än vad vi egentligen gjort. Det
har bidragit till en felaktig bild av välståndet i Sverige relativt
andra länder.

– Till skillnad från vad många debattörer hävdar, har Sverige under de
senaste åren haft en mycket god ekonomisk utveckling jämfört med
omvärlden. Sedan 1994 har Sveriges tillväxt varit väsentligt högre än
både EU- och OECD-genomsnittet.

Läs mer om undersökningen på www.scb.se

Eva Rosengren
pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Marcus Mossfeldt
Dep.sekr.
08-405 15 32