Finansdepartementet

Bosse Ringholm kommenterar utfallet av EMU-omröstningen

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2003 23:50 CEST

- Det svenska folket har sänt en tydlig signal i EMU-frågan. Det är inte aktuellt för Sverige att gå med i valutaunionen. Däremot ska Sverige fortsätta att vara en aktiv medlem i EU. Samarbetet behöver utvecklas och förstärkas på flera områden, inte minst när det gäller tillväxtfrågorna inom ramen för den s.k. Lissabonstrategin, säger Bosse Ringholm.
- Utfallet av folkomröstningen innebär att de grundläggande inslagen i den ekonomiska politiken förblir desamma som tidigare. Kronan fortsätter att flyta. Riksbanken sköter penningpolitiken, med prisstabilitet som övergripande mål. Finanspolitikens främsta uppgift är att säkerställa sunda och stabila offentliga finanser.
- Med den budget som presenteras i nästa vecka visar regeringen att den står fast vid den stabilitetsinriktade ekonomiska politik som utgör grunden för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Utgiftstaken och överskottsmålet för de offentliga finanserna ligger fast.

Eva Rosengren, Pressekreterare
08-405 16 25, 070-657 08 95