Finansdepartementet

Bosse Ringholm på informellt finansministermöte i Italien

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 15:17 CEST

Finansminister Bosse Ringholm deltar på fredag-lördag, den 12-13 september i finansministrarnas informella möte i Stresa i Norditalien. Eurogruppen har ett internt möte på fredag mellan kl. 16-18. Lördagen inleds med att finansministrarna har ett eget frukostmöte för att diskutera diffrentierade momssatser. Det informella Ekofinmötet äger rum på lördag kl. 10.00- 18.15 med gemensam lunch mellan kl. 13.30-15.15. EU-ländernas centralbankschefer deltar också i det mötet.

Finansministrarna kommer bl.a. att diskutera det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken. I och med att både finansministrar och centralbankschefer deltar kan diskussionen komma att handla om avvägningen mellan penning- och finanspolitiken.

En annan fråga som finansministrarna ska diskutera är EU:s huvudbudskap vid årsmötena med Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken i Dubai, senare i höst. Där kommer bl.a. frågor om en ökad öppenhet för de båda institutionerna upp, ökat samarbete och deltagande för utvecklingsländerna i det multilaterala samarbetet samt frågan om skuldavskrivning.

Ekofinmötet kommer också att ta upp frågan om övervakning av tillståndet för den finansiella sektorn i Europa och behovet av samarbete och tillsyn av denna. I den årliga uppföljning som görs konstateras att det gjorts vissa framsteg i fråga om arrangemang för stabilitetstillsyn och krishantering över sektorgränser, men att ett fortsatt arbete behövs inom vissa områden.

Finansministrarna ska vidare diskutera EMU- och bugetfrågorna inför den regeringskonferens om det nya fördraget, som planeras äga rum senare i höst. För Sveriges del handlar det mest om att lyssna till dessa diskussioner. Det finns ännu inte någon svensk ståndpunkt angående konventets förslag.

Bosse Ringholm kommer att ha två pressträffar:
Fredag 12/9 kl. 18.00, plats meddelas på fredag.
Lördag 13/9 kl. 15.00, Regina Palace Hotel

Eva Rosengren, Pressekreterare
08-405 1625, 070- 657 08 95