Finansdepartementet

Bosse Ringholm till Ekofin-rådet den 4 november

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:32 CET

Finansminister Bosse Ringholm deltar på tisdag, den 4 november, i
Ekofin-rådets möte i Bryssel. Finansministrarna har där att ta
ställning till om Frankrike följt rekommendationen i juni om att komma
tillrätta med underskottet i sina offentliga finanser.
I rekommendationen uppmanas Frankrike att fram till oktober vidta
åtgärder för att stärka de offentliga finanserna, med målsättningen att
sänka budgetunderskottet till mindre än tre procent av BNP år 2004.
- Från svensk sida anser vi inte att Frankrike har levt upp till
Ekofin-rådets rekommendation från i somras, säger finansminister Bosse
Ringholm.
Finansministrarna kommer också att ha en orienteringsdebatt om ett
direktivförslag om öppenhetskrav för noterade bolag. Förslaget
innehåller regler om information gällande företag som gett ut
värdepapper som handlas på reglerade marknader, t.ex. börsnoterade
företag. En fråga som kan komma att diskuteras under
orienteringsdebatten är om direktivet ska innehålla krav på
offentliggörande av kvartalsinformation.
- Sverige anser att direktivet i största möjliga utsträckning bör nå
upp till de krav på noterade bolag som gäller i Sverige, säger Bosse
Ringholm.
Ekofin-rådet ska vidare ta emot en utvärderingsrapport om OLAF,
europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Sverige anser att OLAF fyller
en mycket viktig funktion i bekämpningen av bedrägerier och andra
oegentligheter som rör EU:s gemensamma resurser.
Finansministrarna ska också anta slutsatser angående tullens roll i
den integrerade förvaltningen av EU:s yttre gränser. En annan fråga som
kommer upp är förhandlingarna med Guernsey och Jersey inom ramen för
sparandedirektivet.
Bosse Ringholm träffar riksdagens EU-nämnd på torsdag den 30 oktober,
ca kl. 15.15 inför Ekofinmötet.
Pressträff i Bryssel
En pressträff anordnas före rådets lunch på tisdag den 4 november, ca
kl. 13.00 i det svenska press-briefingrummet.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070- 657 08 95

Sandro Wennberg
Pol.sakkunnig
08- 405 34 38
070- 333 00 84

Peter Holmgren
Kansliråd
08- 405 14 80