Statistiska centralbyrån, SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2007: Nästan hela befolkningen bor på en procent

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:13 CET

År 2005 bodde 7 632 000 personer i tätort vilket motsvarar 84 procent av hela befolkningen. Tätorterna upptar 1,3 procent av landarealen. Detta och mycket annat kan man läsa i Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok som utkommer idag.

Antal invånare per km2 i tätorter år 2005 var i genomsnitt 1 444. Tätast bor man i Stockholms län med 2 554 invånare per km2 och i Skåne med 1 764 invånare per km2.

426 000 strandnära byggnader
Inom 100 meter från kusten och stränderna ligger det ca 426 000 byggnader. Detta motsvarar 14 procent av alla byggnader i landet. Många av dessa byggdes på 1960-talet, då i genomsnitt ca 5 000 byggnader per år uppfördes inom 100-meterszonen. I slutet av 1990-talet var motsvarande siffra drygt 1 000 byggnader per år.

Andelen privatägda nybyggda hus ökar
År 2005 ägdes 55 procent av de nybyggda lägenheterna av privatpersoner eller företag. Det är en ökning jämfört med både 2004 och 2003 då andelarna var 53 procent respektive 50 procent.
Andelen offentligt ägda lägenheter var år 2005 18 procent och år 2004 21 procent.

Fjärrvärme vanligt även för småhus
Det vanligaste uppvärmningssättet för nybyggda flerbostadshus år 2005 var fjärrvärme med andelen 87 procent. För nybyggda gruppbyggda småhus dominerade under samma år elpanna - 48 procent - följt av fjärrvärme med en andel på 38 procent.

Definitioner och förklaringar


Uppgifterna avser senast publicerade inom respektive område.


Publikation


Mer finns att läsa i publikationen Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2007


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Energi, hyror och fastighetsekonomi
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 94

Förfrågningar
Gulli Bergvall
Tfn 019-17 61 89
E-post gulli.bergvall@scb.se
Lennart Jansson
Tfn 019-17 68 94
E-post lennart.jansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.