Statistiska centralbyrån, SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010: Antalet lediga lägenheter ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:00 CET

Cirka 34 000 hyreslägenheter var outhyrda den första september 2009, en ökning med 28 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Tre fjärdedelar av de lediga lägenheterna fanns i kommuner med färre än 75 000 invånare.

Dessa uppgifter och många andra redovisas i Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010. Boken innehåller samlad statistik om boende, byggande, fastigheter, bebyggelse, uppvärmning och energianvändning.

Prisuppgång på småhus störst i Uppsala, Halland och Södermanland

Småhuspriserna i landet steg med 1 procent under det fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis steg priserna med 5 procent. Störst prisuppgångar under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet hade Uppsala (+5 procent), Södermanland och Halland (+4 procent). Län med negativ prisutveckling under samma period var Gotland (-6 procent), Värmland (-4 procent) samt Örebro och Jämtland
(-2 procent). I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö var prisuppgången 3 till 4 procent.

Stort utländskt ägande  av fritidshus i Kronoberg

År 2008 ägdes 31 834 fritidshus i Sverige av utländska personer vilket är en ökning med knappt fem procent jämfört med 2007. Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige 2008 uppgick till knappt sex procent av det totala antalet bostäder som används för fritidshusändamål. Ägarna kommer främst från Danmark, Tyskland och Norge. De regionala variationerna av det utländska fritidshusägandet i förhållande till det totala fritidshusbeståndet är mycket stora. Det utländska ägandet är absolut störst i Kronobergs län med 39 procent.

Internet vanligt i svenska hem

I Sverige hade 89 procent vilket motsvarar 6,1 miljoner personer i åldern 16-74 år tillgång till Internet i hemmet under våren 2009. Detta är en kraftig ökning jämfört med 2003 då motsvarande siffra var 73 procent, 4,7 miljoner personer. Tillgången till Internet varierar dock mellan grupper. Lägst tillgång till Internet i hemmet hade singelhushåll bestående av kvinnor där tillgången var 72 procent. Bland personer i hushåll med två vuxna eller fler och barn hade 98 procent tillgång till Internet i hemmet.

Bättre ekonomi bland barnfamiljer

Barnfamiljernas ekonomi förbättrades mellan år 2006 och år 2007. Inkomststandarden har ökat och en lägre andel barn bor i familjer med låg inkomst. Förbättringarna har varit störst bland familjer som redan innan 2007 hade höga inkomster. Familjer med sämre ekonomi fick endast en mindre höjning eller ingen höjning alls.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser senast publicerade inom respektive område.

Publikation

Mer finns att läsa i publikationen Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok, som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostads- och fastighetsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Anneli Eriksson
Tfn 08-506 943 63
E-post anneli.eriksson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.