Statistiska centralbyrån, SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok, 2012: Boende och byggande i olika perspektiv

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 09:43 CET

I Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok hittar du statistik om Sveriges bostadsbestånd, boendeförhållanden, byggande, investeringar, kostnader, priser, uppvärmning och energianvändning samt även några europeiska jämförelser.

Ur innehållet:

Antalet lediga lägenheter minskar

Antalet lediga lägenheter har minskat ända sedan slutet av 1990-talet, med undantag för 2009, då en viss ökning uppmättes. Drygt 27 000 av Sveriges hyreslägenheter var outhyrda i september 2011, vilket var 1,9 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus. Det är en minskning med 19 procent sedan 2009.

Drygt hälften bor i småhus

I Sverige bodde drygt hälften, 56 procent, av befolkningen i åldern 16-84 år i småhus 2010, medan 44 procent bodde i flerbostadshus. Antalet lägenheter i småhus uppskattades till knappt två miljoner vid utgången av 2010. I flerbostadshus fanns drygt två och en halv miljon lägenheter.

Medelpriset för en bostadsrätt 1,3 miljoner kronor

Under 2010 såldes drygt 97 000 bostadsrättslägenheter till ett genomsnittspris av 1,3 miljoner kronor. Det var drygt 2 800 fler än året innan. Medelpriset för en bostadsrätt steg med 9,5 procent. Mellan åren 2000 och 2010 har omsättningen av bostadsrätter ökat varje år med undantag för 2008. Den sammanlagda försäljningssumman 2010 uppgick till 127 miljarder kronor, vilket är den högsta någonsin.

Minskat bostadsbyggande två år i följd

År 2009 och 2010 färdigställdes 22 821 respektive 19 500 lägenheter i nybyggda hus. Det kan jämföras med 2008 då 32 021 lägenheter blev färdiga. Flerbostadshusen svarade för den största minskningen. Särskilt låg var nybyggnationen av studentbostäder, endast 125 nya studentbostäder färdigställdes under 2010, jämfört med i genomsnitt 1495 nya studentbostäder per år under perioden 1996-2009.

Ökande kostnader för byggnation och drift

Byggkostnaden ökade under perioden 2005 till 2010. För flerbostadshus var ökningen cirka 33 procent och för gruppbyggda småhus cirka 24 procent. Den genomsnittliga driftskostnaden för flerbostadshus ökade 2010 för samtliga ägarkategorier. Värmekostnaderna ökade mest, med drygt 10 kr per kvadratmeter jämfört med året innan.

85 procent av befolkningen på 1,3 procent av Sveriges yta

År 2010 bodde 8 016 000 personer i tätorter. Det motsvarar 85 procent av landets befolkning. Samtidigt upptar tätorterna endast 1,3 procent av Sveriges landareal.

Definitioner och förklaringar

För definitioner och förklaringar hänvisas till publikationen Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 samt till respektive statistikområde.

Publikation

Mer finns att läsa i publikationen Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostads- och fastighetsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Anneli Eriksson
Tfn 08-506 943 63
E-post anneli.eriksson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.