Proline AB

Bostadsbolaget MKB väljer Proline i Malmö för reliningprojekt som inte stör de boende

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 06:19 CET

Proline AB, med distriktskontor i bl a Malmö och huvudkontor i Sollentuna, har fått i uppdrag av Malmö stads kommunala bostadsbolaget MKB att utföra relining av lägenheter i området Holma.MKB har tagit beslut om en jättesatsning på relining. Totalt har MKB 22 000 lägenheter och av dessa är det ca 4 500 som omfattas av en reliningplan som sträcker sig ca tolv år framåt i tiden. I Holma är det drygt sextio lägenheter som ska stambytesrenoveras genom relining med hjälp av Proline-metoden

Relining innebär att exempelvis gamla avloppsstammar blir som nya genom att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Proline är idag marknadsledande inom relining med sin egenutvecklade teknik, Proline-metoden, där arbetet utförs i flera steg. Först sker en rensning av de gamla rören med roterande specialverktyg, därefter torkas rören före en videoinspektion och slutligen gjuts det nya röret i flera steg med polyesterplast.

Den stora fördelen för de boende är att de inte behöver flytta från sin lägenhet under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa det damm som annars uppstår vid traditionell stambyten med omfattande rivningsarbeten.  Relining av en lägenheter kan också ske under en dag eller två, vilket kan jämföras med fyra till sex veckor för ett traditionellt stambyte.

Proline-metoden motsvarar miljökraven

Mattis Leisow är skadesamordnare på MKB och projektledare för samtliga reliningprojekt. Att reliningen utförs med så lite störningar som möjligt för de boende ser Leisow som viktigt, men även miljöaspekten har hög prioritet vid valet av reliningmetod.

-   På MKB nöjer vi oss inte med att följa gällande miljölagar utan vi arbetar kontinuerligt med att införa miljöförbättrande åtgärder i hela vår verksamhet. Kraven på ett hållbart byggande finns med som en viktig del av vår miljöpolicy och det innebär också att vi vid valet av reliningentreprenör ställer tuffa miljökrav på den metod som används. Vi är t ex inte intresserade av metoder där det ingår användning av epoxy. Proline-metoden med styrenfri polyesterplast motsvarar våra miljökrav. Att Proline dessutom erbjuder en prisvärd lösning är givetvis ett extra plus. Sedan vill jag också lägga till den miljövinst vi får med relining genom att vi slipper riva ut och hantera byggmaterial som annars sker vid traditionella stambyten, säger Mattis Leisow.

Under den senaste 5-årsperioden är det fler än 80 kommuner, vara ett stort antal kommunala bostadsbolag, som valt Proline-metoden för både små och stora reliningprojekt. Proline har tio distriktskontor runt om i landet och några av dessa ligger i regionen Proline Syd. I projektet för MKB är det personal från Prolines distriktskontor i Malmö som kommer att utföra arbetet.

Regionchef Peter Andersson ser uppdraget i Holma som betydelsefullt då det är den första riktigt stora ordern från MKB.

-   Vi har haft uppdrag för MKB tidigare men det känns extra spännande att vi får denna möjlighet att i ett större projekt visa på fördelarna med Proline-metoden, och på den kompetens kombinerad med servicevilja som finns hos vår personal.  Vi ska satsa allt för att både MKB och de boende verkligen ska bli nöjda med utförandet och resultatet, och givetvis hoppas vi också på möjligheten att få vara med och konkurrera om fler relininguppdrag framöver, säger Peter.

Peter Andersson tror att intresset för relining kommer att öka ytterligare hos bl a de kommunala bostadsbolagen.

-   Min uppfattning är att relining som metod under senare år har etablerats som ett mycket intressant alternativ inom både den kommunala och privata bostadssektorn. Detta intresse tror jag också kommer att växa ännu mer i takt med att renoveringarna i 60-talets miljonprogram tar fart på allvar. Proline har idag nått en sådan storlek som företag och marknadsledare att vi har resurserna att svara upp även mot en kraftigt ökad efterfrågan.

 

För mer information kontakta:

Peter Andersson, regionchef, Proline Syd, tel  070-873 76 98, peter.f.andersson@proline.se

Nina Granzell, informationschef, Proline AB, tel 08-594 774 59, nina.granzell@proline.se

Fakta om Proline AB

Proline AB har över 200 anställda och är rikstäckande med distriktskontor på 10 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2009 uppgick till drygt 215 Mkr. Sedan Proline AB startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 50 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.

 

Proline AB - Nya stammar utan stambyte