Boverket

Bostadsbrist även utanför tillväxtregionerna

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 09:00 CEST

Bilden av ett Sverige där flyttströmmarna mot storstadsområdena hela tiden ökar stämmer inte. Det är alltfler kommuner ute i landet som har ett positivt inflyttningsnetto, vilket bidrar till att det blir brist på bostäder även utanför de traditionella tillväxtregionerna. Det visar Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden år 2003–2004. Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2003” som publiceras idag.

Boverket har i samband med sin årliga bostadsmarknadsenkät till kommunerna även tittat närmare på befolknings- och flyttstatistiken. De senaste åren har alltfler kommuner även utanför storstadsområdena haft ett inflyttningsöverskott, vilket är en av anledningarna till att bostadsbristen breder ut sig.

En del av de kommuner där befolkningen fortfarande minskar har ändå brist på bostäder. Det kan bero på att åldersstrukturen är sådan att befolkningen minskar trots att man har ett inflyttningsöverskott, som t.ex. i Båstad och Borgholm.

Bostadsbristen kan också hänga samman med en kontinuerlig omflyttning av befolkningen inom kommunen, mot centralorten, där trycket på bostadsmarknaden då ökar, trots att kommunens befolkning minskar. Så är det t.ex. i Tingsryd, Arjeplog, Krokom, Haparanda och Tranemo.

I många kommuner - Gislaved kan nämnas som ett exempel - domineras utflyttningen av ungdomar som flyttar hemifrån. Då uppstår inga lediga lägenheter efter utflyttarna till dem som vill flytta till kommunen. I vissa typer av kommuner, som Årjäng och Tingsryd, är det vanligt att bostäder övergår till fritidshus när innehavaren dör eller flyttar och då kommer det inte heller ut några bostäder på bostadsmarknaden, fastän den folkbokförda befolkningen minskar.

Ytterligare upplysningar:
Ulrika Hägred, expert bostadsmarknadsfrågor, Boverket 0455–35 30 53, 0701–85 30 53
Christina Johannesson, utredare, Boverket 0455–35 31 08
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket 0455–35 30 19

För mer information om Boverkets rapport: "Bostadsmarknaden år 2003–2004. Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2003"