Stockholms stad

Bostadsbyggande 3:e kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 10:36 CET

Under 3:e kvartalet tillkom 1015 bostäder. 866 var nybyggda och 149 tillkom genom ombyggnad.

Rapportens framsidaAv de nybyggda bostäderna ligger 433 i Inre staden, 239 i Söderort och 194 i Västerort.

Av de 149 lägenheter som tillkom genom ombyggnad i flerbostadshus ligger 123 i Inre staden, 17 i Söderort och 9 i Västerort.

Under tredje kvartalet påbörjades 602 bostäder i nya hus. Vid kvartalets slut var 5 928 bostäder under byggnad, varav 127 i småhus.

Läs rapporten Bostadsbyggande 3:e kvartalet 2006: http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Utrednings-%20och%20statistikkontoret/Serien%20Statistik%20om%20Sthlm/Bostadsbyggande%200603.pdf

Läs tabell som redovisar Bostadsbestånd samt bostadsbyggande och ägarbyten 1/1-30/9 2006 efter hustyp och upplåtelseform/ägare: http://www.usk.stockholm.se/arsbok/Bostupplf0609_1.htm