Boverket

Bostadsbyggandet börjar nu ta fart

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 15:15 CEST

Boverkets prognos för bostadsbyggandet skrivs upp till 24 500 nya bostäder under år 2004 och även prognosen för 2005 visar att bostadsbyggandet ökar – nu till 26 000 nya bostäder. Dessutom tillkommer 3 500 bostäder varje år genom ombyggnad.

Under förra året påbörjades ca 23 000 bostäder genom nyproduktion enligt SCB och av dem var 13 700 i flerbostadshus och 9 300 i småhus. Dessutom tillkom enligt Boverkets uppskattning 3 700 nya bostäder genom ombyggnad. Det fjärde kvartalet var överraskande starkt och Boverket uppskattar att ca
7 000 bostäder påbörjades under det kvartalet varav närmare 5 000 var i flerbostadshus.

Boverket bedömer att bostadsbyggandet ökar till 24 500 bostäder eller med
7 % under år 2004. Bostadsbyggandet kommer bland annat att öka i Skåne län, Jönköpings län och Örebro län. Bostadsbristen i Stockholms län är fortfarande stor men prognosen visar att byggandet kan komma att öka redan i år.

Under år 2005 räknar Boverket med att bostadsbyggandet kommer att öka till 26 000 nya bostäder eller med 6 %. Dessutom tillkommer ca 3 500 nya bostäder varje år genom ombyggnad varje år.

– Det som i första hand gör att Boverket skriver upp sin prognos är mer positiva marknadssignaler, resultaten från Boverkets bostadsmarknadsenkät och fler bostäder i bygglov. Den investeringsstimulans till mindre hyresrätter och studentbostäder som infördes 15 augusti förra året förväntas öka bostadsbyggandet främst med början under nästa år, säger Hans-Åke Palmgren, Boverket.

Prognos för antalet påbörjade bostäder i nyproduktionen är:
År Småhus Flerbostadshus Totalt
2003 9 300 13 700 23 000
2004 10 000 14 500 24 500
2005 10 500 15 500 26 000


Ytterligare upplysningar:
Hans-Åke Palmgren, expert, Boverket, tfn. 0455–35 31 67
Leif Colleen, expert, Boverket, tfn. 0455-35 30 31
Martin Hedenmo, enhetschef, Boverket, tfn. 0455-35 30 75
Ingvar Andersson, pressansvarig, Boverket, tfn. 0455-35 31 09