Statistiska centralbyrån, SCB

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 10:05 CEST

Under första kvartalet 2004 påbörjades 6 300 lägenheter i nya hus, vilket innebär en ökning med 28 procent jämfört med samma period 2003 då 4 906 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2004: 2 500 lägenheter i småhus och 3 800 i flerbostadshus

2003: 1 892 lägenheter i småhus och 3 014 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2004 uppräknade med 27 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.Påbörjade lägenheter 1:a kvartalen 1992-2004


Stora ökningar i Skåne och Jönköpings län

Förutom i Skåne och Jönköpings län visar även Uppsala och Västerbottens län kraftiga ökningar.

Siffrorna för Stockholms och Göteborgs kommuner är fortfarande relativt låga.Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - mars 2003 och 2004*** Preliminära uppgifter **

Storstadsområden
Alla lägenheter
Därav

Län
Småhus Flerbostadshus

jan-mars
jan-mars
jan-mars

2003 2004 (1) 2003 2004 (1) 2003 2004 (1)

Hela riket 4 906 4 944 1 892 1 946 3 014 2 998

Storstadsområdena 2 720 2 509 987 872 1 733 1 637

Stor-Stockholm 1 794 1 184 441 262 1 353 922
Stockholm 550 571 74 12 476 559
Stor-Göteborg 608 474 440 429 168 45
Göteborg 299 247 205 217 94 30
Stor-Malmö 318 851 106 181 212 670
Malmö 128 251 20 60 108 191

Riket i övrigt 2 186 2 435 905 1 074 1 281 1 361

Stockholms 1 932 1 312 499 324 1 433 988
Uppsala 167 277 130 157 37 120
Södermanlands 87 63 60 41 27 22
Östergötlands 273 252 61 73 212 179
Jönköpings 141 493 37 62 104 431

Kronobergs 68 92 19 34 49 58
Kalmar 37 18 22 18 15 -
Gotlands 218 - 3 - 215 -
Blekinge 30 34 30 33 - 1
Skåne 532 1 163 288 342 244 821

Hallands 246 187 172 147 74 40
Västra Götalands 597 515 425 442 172 73
Värmlands 107 107 21 77 86 30
Örebro 19 36 19 36 - -
Västmanlands 233 93 16 61 217 32

Dalarnas 31 25 11 25 20 -
Gävleborgs 27 23 27 23 - -
Västernorrlands 18 12 12 12 6 -
Jämtlands 17 9 10 9 7 -
Västerbottens 54 172 16 17 38 155
Norrbottens 72 61 14 13 58 48
*) På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.
Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 27 procent.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (Bo 14 SM 0402) som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka 21. Det statistiska meddelandet innehåller även siffror om färdigställda lägenheter samt statistik över ombyggnad av flerbostadshus.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2004-08-17 kl. 10.00.Producent
SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05
Förfrågningar
Seija Lammasaitta,
Tfn 08-506 947 80
Epost förnamn.efternamn@scb.se
Nilserik Sahlén,
Tfn 08-506 947 95
Epost förnamn.efternamn@scb.se