Statistiska centralbyrån, SCB

Bostadsbyggandet minskade med 23 procent

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:57 CET

Preliminära uppgifter visar att under 2012 påbörjades byggande av 20 050 lägenheter. Det innebär en minskning med 23 procent jämfört med 2011 då 26 062 lägenheter började byggas.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 16 procent till 15 300 lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 39 procent till 4 750. Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:
2012: 4 750 lägenheter i småhus och 15 300 i flerbostadshus
2011: 7 755 lägenheter i småhus och 18 307 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2012 uppräknade med 11 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter 2000-2012

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1-4 kvartalet 2011 och 2012 efter region
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351132.aspx

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik avseende kvartal 1 2013 publiceras 2013-05-23.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Johansson
Tfn 08-506 940 88
E-post fornamn.efternamn@scb.se