Huddinge kommun

Bostadsbyggandet möter ett snabbt växande Huddinge

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2012 10:20 CET

Under de närmaste åren planerar Huddinge i snitt cirka 680 nya bostäder per år.
Den projektplan som kommunfullmäktige har godkänt rör ett 60-tal bostadsprojekt med totalt över 5 000 bostäder.
Till det kommer företagsområden i ett 40-tal projekt och 16 förskolor/skolor.

– Vi höjer ambitionsnivån i bostadsbyggnadstakten. Ungefär hälften planeras bli i flerbostadshus och hälften i småhus och cirka 500 blir hyresrätter, säger Tomas Hansson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

I planen pekar man särskilt på att nya utbyggnadsplaner ökar trycket på främst skolor, förskolor och annan kommunal service. Målet för bostadsbyggandet, som projektplanen anger, är att motsvara befolkningsutvecklingen i länet.

– Det är oerhört viktigt att kommunen fortsätter att planera för en snabb utbyggnad av förskolor och skolor. Huddinges växande befolkning består i stor utsträckning av barnfamiljer, säger Tomas Hansson.

I Flemingsberg kan det bli 200-300 bostäder, bland annat utmed Hälsovägen, den stora gatan upp mot universitetssjukhuset. Fler studentbostäder och flerbostadshus är aktuella där.

Se hela projektplanen på www.huddinge.se/kf

För mer information kontakta:
Tomas Hansson, (KD) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
08-535 313 51

 

CA Eriksson
Pressekreterare
0709- 75 02 05