Sveriges Byggindustrier

Bostadsbyggandet saktar in i Halland

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 11:08 CET

Byggindustrin är inne i en period där en het konjunktur successivt kyls av. I Hallands län märks en tydlig avmattning nästa år och det är framför allt bostadsinvesteringarna som minskar. Det visar en färsk regional prognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bostadsinvesteringarna har historiskt stått för hälften av bygginvesteringarna i Hallands län. Nästa år väntas bostadsinvesteringarna minska med 30 procent jämfört med 2011.

Införandet av bolånetaket och ökade marginaler på bolåneräntor är faktorer som påverkat bostadsbyggandet negativt.

– Den delsektor som är hårdast drabbad i Halland är småhusbyggandet. Det är viktigt att kommunerna nu tar sitt ansvar och håller en hög planberedskap så att bostadsprojekt snabbt kan komma igång, säger Rickard Gegö, chef BI Halmstad.

Även lokalbyggandet utvecklas svagt nästa år. De offentliga lokalinvesteringarna förblir oförändrade och de privata lokalinvesteringarna minskar.

– Vi ska komma ihåg att lokalbyggandet minskar från en hög nivå. Stora projekt pågår fortfarande i Halland, byggande av hotell, köpcentra och lager är några exempel, fortsätter Rickard Gegö.

Anläggningsinvesteringarna hålls uppe nästa år tack vare privata projekt. De privata investeringarna är i Halland dubbelt så stora som de offentliga.

– Det är positivt att privata aktörer satsar. Det handlar framför allt om stora energisatsningar. På infrastruktursidan ser vi ett allt mer uppdämt behov av att rusta upp vägar och järnvägar i länet, avslutar Rickard Gegö.

För kompletterande information, kontakta
Rickard Gegö, chef BI Halmstad, 035-19 24 92 eller 0708-19 24 93, rickard.gego@bygg.org
Lars-Johan Blom, ansvarig regionala prognoser BI, 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47, lars-johan.blom@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org