Diskrimineringsombudsmannen

Bostadsföretag får betala skadestånd till flyktingfamilj för överhyra

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 14:28 CET

En privat hyresvärd i Hällefors har av Göta hovrätt dömts att betala 30 000 kronor i skadestånd till en flyktingfamilj. Familjen fick betala nästan 4 000 kronor mer i månaden i hyra än en annan familj som bodde i en likvärdig lägenhet. Etnisk diskriminering, anser hovrätten.

En flyktingfamilj i Hällefors blev genom kommunen hänvisad en lägenhet hos en privat hyresvärd. Familjen fick betala 9 885 kronor i månaden för lägenheten, medan en annan familj, som bodde i en lika stor lägenhet hos samme värd, betalade 6 000 kronor i månaden. Värden förklarade den högre hyran med att familjen var så stor och att det är dyrare att ha ”invandrare” som hyresgäster än ”svenskar”.

Familjen anmälde bostadsföretaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämde hyresvärden för etnisk diskriminering. Örebro tingsrätt friade hyresvärden eftersom domstolen inte ansåg att flyktingar och invandrare som grupp omfattas av lagens definition av ”etnisk tillhörighet”.

Men enligt hovrättens dom ska begreppet etnisk tillhörighet inte analyseras så isolerad som tingsrätten har gjort. I stället måste den ses i sitt sammanhang och i ljuset av lagens mening att skydda minoriteter. Hovrätten dömer fastighetsägaren att betala 30 000 kronor i skadestånd till familjen.

– Jag är mycket glad över att hovrätten gått på DO:s linje och tilldömt flyktingfamiljen ett skadestånd. Någon annan tolkning av begreppet flykting skulle medföra att skyddet mot etnisk diskriminering blir ihåligt, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Här kan du ladda ned domen: http://www.do.se/Press/Pressmeddelanden/Bostadsforetag-far-betala-skadestand-till-flyktingfamilj-for-overhyra/

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst 08-120 20 710.                        

Bakgrund

En flyktingfamilj i Hällefors blev genom kommunen hänvisade en lägenhet hos en privat hyresvärd . Familjen fick betala 9 885 kronor i månaden för lägenheten, medan en annan familj, som bodde i en lika stor lägenhet hos samme värd, betalade 6 000 kronor i månaden. Orsaken till överhyran förklarade värden med att familjen var så stor och att det är dyrare att ha ”invandrare” som hyresgäster än ”svenskar”.

Hyresnämnden i Linköping har slagit fast att det både fanns brister och skador i lägenheten samt att hyresvärden brutit mot god sed på hyresmarknaden när han höjde hyran för flyktingfamiljen. Den skäliga hyran för lägenheten borde ha varit 550 kronor per kvadratmeter, alltså 6 279 kronor i månaden, enligt hyresnämnden. 

Förutom att familjen utsatts för etnisk diskriminering har den också blivit ekonomiskt missgynnad av bostadsföretagets hyressättning.

Familjen anmälde bostadsföretaget till dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering som stämde hyresvärden. Ärendet, som överfördes till den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, förhandlades i Örebro tingsrätt 2009, efter att DO stämt hyresvärden för etnisk diskriminering. Tingsrätten friade hyresvärden. Enligt domstolen omfattades inte flyktingar och invandrare i lagens definition av ”etnisk tillhörighet”.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.