Socialdemokraterna i Uppsala

Bostadsförmedling får nobben trots skriande bostadsbrist

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 21:39 CET

När kommunfullmäktige sammanträdde ikväll valde den borgliga alliansen att inte bifalla Socialdemokraternas motion om att Uppsala i likhet med Stockholm, Göteborg och Malmö ska inrätta en bostadsförmedling. Det trots att alla stora bostadsaktörer välkomnat förslaget.

– Att alla stora bostadsaktörer yttrat sig positivt om en kommunal bostadsförmedling visar att vår problembild delas av de som dagligen möter verkligheten. Därför är det mycket märkligt att den borgliga alliansen väljer att inte bifalla förslaget, säger Erik Pelling, kommunalråd (S)

– Det här handlar inte minst om vilken bild vi vill ge av Uppsala. Ska det vara bilden av en kommun som nöjer sig med att hänvisa nya invånare till en lista med telefonnummer på hemsidan. Eller ska det vara bilden av en kommun som förstår hur svårt det är att ta sig fram på Uppsalas bostadsmarknad och som försöker underlätta genom den service som bara en bostadsföremedling kan erbjuda?, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Kontakt:

Erik Pelling, kommunalråd
Tel 076-137 78 79

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare
Tel 018-727 12 99