Uppsala studentkår

Bostadsgaranti för alla!

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:28 CET

Som flera lärosäten redan beslutat har nu även Uppsala universitet tagit ställning för att införa en bostadsgaranti för avgiftsbetalande studenter från nästa höst. Uppsala studentkår ser vissa problem med beslutet, men välkomnar ändå detta första steg mot en bostadsgaranti för alla studenter.

–    Jag ser för mig att många utländska studenter som inte betalar avgift kommer att uppröras över att de inte får någon bostad genom universitetet, särskilt med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut i Uppsala, säger Markus Jonegård, bostadsansvarig vid Uppsala studentkår och ansvarig för bostadsportalen studentboet.se.

–    Principiellt är det ett orättvist beslut, och det är viktigt att se till att vi inte får en särbehandling av avgiftsbetalande studenter från universitetets sida också när det gäller andra former för service. I och med det här beslutet ser vi en stor risk för motsättningar mellan studenter som betalar avgift och de som inte gör det, vilket skulle vara mycket skadligt för universitetet och studenternas arbetssituation, säger Timon Bulthuis, internationellt ansvarig vid Uppsala studentkår.

–    Samtidigt har vi sett att det är de utomeuropeiska studenterna som är i allra störst behov av hjälp när det gäller att hitta bostad, eftersom de utgör den mest utsatta gruppen ifråga om brist på kontaktnät och andra resurser, säger Gabriel Ledung, ordförande för Uppsala studentkår. – Därför är det ett bra första steg att införa bostadsgaranti för denna grupp, förutsatt att man inte stannar där, utan hela tiden jobbar med kommunen och andra aktörer för att nå det långsiktiga målet om bostadsgaranti för alla studenter, säger Gabriel Ledung.


För ytterligare information, kontakta:
Gabriel Ledung, ordförande för Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Timon Bulthuis, internationellt ansvarig vid Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 05 alt. 0761-09 80 05
Markus Jonegård, bostadsansvarig vid Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 20