Villaägarnas Riksförbund

Bostadsminister Attefall inför ny skatt på bygglov

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 12:08 CET

Idag presenterades nya regler för kommunala gatukostnader, som gör det ännu lättare för kommuner att ta ut avgifter för vägbyggen från enskilda småhusägare. I praktiken innebär det en extra skatt på bygglov på mellan några hundratusen kronor och upp till  en miljon. Bostadsbyggandet kommer att minska som en följd, varnar Villaägarna. 

Systemet med gatukostnader innebär att kommuner kan ta ut avgifter för nya eller upprustade gator från boende längs vägen. Avgifterna ligger i storleksordningen ett par hundratusen upp till en miljon. Enligt det nya förslaget får avgiften i framtiden tas ut i samband med att fastighetsägaren söker bygglov.

-  De nya reglerna innebär att en ny skatt på bygglov införs för den som vill bygga nytt hus eller bygga till. Det råder ingen tvekan om att nybyggandet återigen kommer att minska på grund av detta. Är det vad bostadsministern vill? säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna, som suttit med som expert i den statliga utredning som föregick regeringens förslag.

37 av landets 290 kommuner tillämpar idag gatukostnader. De nya reglerna kommer troligen att leda till en spridning av systemet i hela landet. Villaägarna menar att infrastruktur nyttjas av alla, och därför bör betalas över skattsedeln.

-  Villaägarna har stridit för att skydda de boende från stora oväntade kostnader, och detta förslag innehåller därför ett visst skydd. Betalningsskyldigheten infaller först när hushållet beviljas bygglov. Samtidigt avskaffas nu kommunens skyldighet att föra en dialog med berörda fastighetsägare för att få ta ut gatukostnader, vilket är en klar försämring. Attefall offrar den lokala demokratin på asfaltens altare, säger Lena Södersten.

För mer information:
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.