Finansdepartementet

Bostadsministern kommenterar underhållsbehovet

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 10:46 CEST

Idag överlämnar Boverket en rapport om underhållsbehovet i landets bostäder, enligt ett uppdrag som bostadsminister Lars-Erik Lövdén gav i mars 2002. Bostadsministerns uppdrag till myndigheten var bland annat att kartlägga behovet av underhåll inte minst i 1960 och -70-talens miljonprogramsområden, och att analysera de ekonomiska konsekvenserna av att åtgärda underhållsbehoven.

- Det är önskvärt att landets bostäder underhålls kontinuerligt, så att vi kan nå de krav vi har på att alla ska ha tillgång till en god bostad till en rimlig kostnad, säger bostadsminister Lars-Erik Lövdén i en kommentar.

- Det handlar om att förvalta vårt stora bostadsbestånd på ett långsiktigt bra sätt, så att bostäderna kan få bättre inomhusmiljö och att tillgängligheten för exempelvis äldre ökar, säger bostadsminister Lövdén.

- Regeringen har de senare åren satsat miljardbelopp på att få branschen och kommunerna att bygga bort bostadsbristen där den finns. Vi har också genom att inrätta Statens Bostadsnämnd stöttat kommuner med stort bostadsöverskott. Att planera för att underhålla det befintliga beståndet är en tredje viktig uppgift. Detta är fastighetsägarens ansvar, men regeringen behöver se över om förändringar i nuvarande regelverk behövs för att underlätta bostadsunderhållet. I det arbetet är Boverkets rapport ett av flera underlag, avslutar bostadsminister Lövdén.

De senare åren har regeringen satsat på att få balans på bostadsmarknaden i hela landet. I juni i år antog riksdagen ett förslag om ett kraftfullt stöd som i princip reducerar byggmomsen för mindre bostäder och studentbostäder med rimliga hyror. Från en låg produktionsnivå under 1990-talet närmar sig nu bostadsbyggandet regeringens mål om 25 000-30 000 nya bostäder varje år. Landets kommuner menar att de når 21 000 nya bostäder i år, och under 2004 planerar man att bygga 25 000 nya bostäder. Samtidigt har antalet tomma bostäder minskat rejält i de delar av landet som har överskott, det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät från i våras.

Martina Engberg, Vik pressekreterare
08- 405 16 34, 070- 303 16 34

Anders Lönnberg, Kansliråd
08- 405 35 06