Umeå kommun

Bostadsområde vid Kolbäcksbron

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 17:28 CEST

Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att påbörja planarbete för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 beläget på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven. Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.

– Området behöver planläggas och att bygga bostäder är intressant, men det kräver att flera svåra frågor kan lösas i planen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Svåra markförhållanden

Viktigt att utreda ytterligare är bland annat buller från E4 och Botniabanan, strandskydd, geologiska och hydrologiska frågor samt trafiklösningar. Byggnadsnämnden diskuterade även närheten till Umeva:s anläggning på Ön och vilka konsekvenser bostadsbebyggelse kan innebära för verksamheten. I angränsande område på den östra sidan nedströms Strömpilen finns sedan tidigare kända föroreningar i marken.Även den frågan bör utredas för att se om också detta område är förorenat. Om det visar sig att så är fallet måste området eventuellt saneras innan något byggande kan påbörjas.

– Vi yrkade mot förslaget att börja planera området. Marken är inte lämplig för bostäder och att använda resurser till ett område med alla dessa komplikationer är inte rätt prioritering ifall vi vill bygga bort bostadsbristen, säger Mattias Sehlstedt (V).

Eftersom området ligger i direkt anslutning till älven är det också viktigt att beakta allmänhetens tillgång till älven och gång- och cykelbanan längs strandkanten.

I slutet av 2016 beräknas detaljplanen vara klar.

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
Vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se