Västra Götalandsregionen

Bostadsområden ska bli energieffektiviare

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:25 CEST

Västra Götalandsregionens miljönämnd ska tillsammansmed Chalmers Energicentrumoch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bidra till att bostäderna i miljönprogrammet blir mer energieffektiva när de renoveras. Det ska man göra iett projekt kallat Milparena - miljonprogramarena.

Det är inte bara de nybyggda husen somkan bli mer energisnåla. Lägenheterna som byggdesi det så kallade miljonprogrammetmellan 1965-1975 förbrukar som regel väldigt mycket energi.

- Många av husen är idag istort behov avrenovering, och det är enviktig utmaning för byggbranschen att samtidigt meddet göra dessa bostäder mer energisnåla, säger miljönämndens ordförande Per Olov Blom.

Milparena skafölja upp metoder ochteknik för energieffektiv renovering för att minska klimatpåverkan från dessa lägenheter, men också för minskade driftskostnader. Erfarenheterna från projektetska sedan spridas till hela byggsektorn i Västra Götaland.

I projektet som stöds av Energimyndigheten ingårföljande kommunala bostadsbolag; Alingsåshem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder,samt Göteborg Energi och konsulter och byggföretag.

Lista på miljönämndens beslut i korthet

Energieffektiva byggnader

 

Kontaktperson: Per Olov Blom 0708-94 68 91,
Åsa Lindell projektledare för Energieffektiva byggnader, 076-109 91 33