Fasticon

Bostadsrättsföreningar upphandlar i unik samverkan

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:02 CET

Bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan samt Minnebergs samfällighetsförening har nu avslutat upphandlingen av förvaltningstjänsterna för hela sitt gemensamma bestånd av bostadsfastigheter i Minneberg i västra Stockholm. Uppdraget avser totalförvaltning av ca 1000 lgh samt p-garage och värmeproduktionsanläggning. Uppdraget är unikt så till vida att bostadsrättsföreningarna samverkat i hela processen och tecknat gemensamt kontrakt med leverantören HSB Stockholm.

Fasticon har varit rådgivare till föreningarna och har medverkat i hela processen, från utvärdering av anbud till kontraktsförhandlingar och upprättandet av kontrakt.

   - Med sin branschkännedom och erfarenhet av upphandling stora förvaltningsentreprenader har Fasticon kunnat vara ett aktivt stöd för oss fyra bostadsrättsföreningar i denna upphandling, säger Inge Blom Ordförande i Brf Tranan och samordnare av upphandlingen. Vi går nu vidare i samarbetet med Fasticon som ska stödja oss i att utveckla relationerna till vår utvalda leverantör HSB Stockholm.

   - Det har varit mycket intressant att få vara med och stödja och utveckla bostadsrättsföreningarna i denna process och att få se viljan till en långvarig samverkan, säger Jahn Wahlbäck, partner och VD i Fasticon samt ansvarig för uppdraget.

För ytterligare information kontakta
Inge Blom, ordf Brf Tranan 070-605 88 51
Jahn Wahlbäck, VD Fasticon, 08-556 706 11

Fasticon är ett konsultföretag specialiserat mot fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning.
Fasticon har i dag ett 25-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Växjö och Malmö. 
Fasticon är ett företag i Fasticongruppen.