Uppsala studentkår

Bostadsrapporten ger en skev bild av bostadssituationen i Uppsala

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 14:44 CEST

Under förmiddagen släppte Uppsala universitet, Akademiska hus och Studentstaden en rapport över efterfrågan på studentbostäder i Uppsala. I rapporten konstateras bland annat att det finns studentbostäder till ca 50 % av alla studenter i Uppsala, samt att efterfrågan på studentbostäder till stor del kommer att kunna mötas genom de byggplaner som just nu finns i pipeline. Uppsala studentkår anser att det är djupt beklagligt att dessa slutsatser har dragits utifrån rapporten.

I den kostnadskalkyl som rapporten utgår från ligger månadshyran på nyproducerade studentbostäder på 5000 kr, vilket motsvarar ca 50 % av studiemedlet. Kalkylen visade att när månadshyran istället sattes till under 5000 kr ökade efterfrågan och antalet studentbostäder som kunde byggas fördubblades.

-“Det är uppenbart att rapporten inte handlar om den egentliga efterfrågan på studentbostäder. Undersökningen utgår inte från studenternas behov och betalningsförmåga, utan handlar istället om hur marknaden ser ut för studentbostadsaktörer”, säger Miranda Cox, vice ordförande Uppsala studentkår.

Även påståendet att det finns studentbostäder till hälften av alla studenter ifrågasätter Uppsala studentkår:

-“I rapporten talar man endast om så kallade “helårsstudenter”, vilket inte är samma sak som antalet faktiska individer som studerar vid Uppsala universitet. Antalet uppgår i själva verket till över 40 000 studenter. Självklart kan det inte finnas studentbostäder till alla som läser några enstaka poäng, men i rapporten används begreppet HST synonymt med antalet studenter, vilket ger en väldigt skev bild av bostadsbehovet.” fortsätter Miranda Cox, vice ordförande Uppsala studentkår.

Enligt en undersökning som studentbostadsföretagen har genomfört har Uppsala har näst längst kötid i landet för studentbostäder, ett resultat som stärks av den nya rapporten. Den visar att endast 50 % av studenterna hittar varaktigt boende under sin första termin, och när det första studieåret har passerat har 30 % fortfarande inte hittat ett varaktigt boende.

-“Att inte ha ett stabilt boende påverkar så klart både studieresultat och det psykiska måendet. Det är en väldigt pressad situation för den enskilde och mycket tid och pengar måste läggas på att ständigt jaga en ny bostad” Säger Stella Papasotiriou från Studentboet.

För ytterligare information, kontakta:

Miranda Cox, vice ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0707 606 480

Stella Papasotiriou, verksamhetskoordinator Studentboet

Telefon: 072-322 19 81