Riksdagen

Bostadsutskottet säger ja till ny typ av fastighetsindelning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:33 CEST

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny typ av fastigheter, som kallas tredimensionella fastigheter. Riksdagen debatterar och fattar beslut om förslaget i morgon, onsdagen den 22 oktober.

Tredimensionell fastighetsbildning ska göra det möjligt att avgränsa en fastighet också i vertikalplanet, det vill säga i höjd- och djupled. En fastighet avgränsas enligt dagens regler med gränslinjer i markplanet. Tredimensionella fastigheter kan definieras i sidled, höjdled och djupled och behöver inte omfatta någon del av markytan. Förslaget ska bland annat göra det lättare att bygga bostäder ovanpå kommersiella byggnader. Tanken är att den nya fastighetsindelningen ska skapa nya förutsättningar för byggandet i tätorter. Utrymmen som kommer att kunna bli tredimensionella fastigheter är till exempel byggnader, broar, bergrum och tunnlar.

Samma regler som i dag gäller för att bilda traditionella fastigheter kommer att gälla för att bilda tredimensionella fastigheter. Tredimensionella fastigheter ska enligt det nya lagförslaget "om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet". Också vissa andra begränsande förutsättningar ska gälla.

Reservationer

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern vill bland annat att förutsättningarna för tredimensionell fastighetsbildning ska jämställas med övrig fastighetsbildning för att öka fastighetsägarnas och de boendes inflytande över fastighetsindelningen.

Planerad dag för debatt och beslut: 22 oktober

Förarbeten: proposition 2002/03:116, betänkande 2003/04: BoU3

För mer information: kontakta Bengt Billquist, föredragande i bostadsutskottet, tfn 08- 786 42 53.

Jenny Sigurs
informationssekretare, tfn 08-786 40 32