Riksdagen

Bostadsutskottet vill kartlägga hyresvärdarnas krav på bostadssökande

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:21 CET

Samtliga partier i bostadsutskottet utom Socialdemokraterna vill att Boverket ska kartlägga vilka krav och villkor hyresvärdarna ställer på dem som söker bostad.Utskottet anser att det är viktigt att klarlägga de hinder många bostadssökande möter på hyresmarknaden. Därför uppmanar man regeringen att göra en sådan kartläggning. Utskottets majoritet ställer sig därmed bakom en motion från Vänsterpartiet.Det är förbjudet i lag för hyresvärdar att diskriminera bostadssökande utifrån etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.S reserverar sig
Socialdemokraterna hänvisar till att Regeringskansliet redan utreder frågan och tycker därför att uppmaningen till regeringen är onödig.För mer information: Ring Bengt Billquist, föredragande i bostadsutskottet, på telefon 08-786 42 53.
Bostadsutskottets ledamöterPlanerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 15 mars. Debatten sänds via webb-tv.Dokument: Bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU6

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000