Södersjukhuset AB

Bota grovtarmscancer utan cytostatika?

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:23 CET

En pilotstudie på Södersjukhuset med lovande resultat har nu övergått i en studie med ett flertal svenska sjukhus involverade. Syftet är att med ett större patientunderlag se om cellterapi kan bota spridd grovtarmscancer, colorectal cancer. Magnus Thörn, kirurg på Södersjukhuset, driver ett pionjärarbete som kan leda till att tarmcancer botas med blodtransfusioner, innehållande det kroppsegna försvaret mot tumören. – Om cancertumören sprids, kommunicerar den med närliggande lymfkörtlar som aktiverar kroppens immunförsvar. Dessa lymfkörtlar har en överproduktion av ett slags lymfocyter som vi tar tillvara, mångfaldigar och ger tillbaka till patienten, förklarar Magnus Thörn. De patienter som svarar på behandlingen får en rejäl skjuts i sitt immunförsvar som kroppen sedan tack vare behandlingen ytterligare stärker. Cancern bryts ned med hjälp av ett stimulerat kroppseget försvar, helt utan biverkningar. Utmaningen är att lokalisera de lymfkörtlar som cancern dräneras till. Med avancerad kirurgi och kontrastmedel kan man få klarhet i vilka lymfkörtlar som är av intresse för metoden som kallas sentoclone-metoden eftersom metoden utgår från portvaktslymfkörteln, sentinel node. Metoden kommer även testas på malignt melanom samt urinblåse- och äggstockscancer där likartad teknik är under utveckling. –Södersjukhuset har djup kunskap i de stora folksjukdomarna, bland annat colorectal cancer. Sjukhusets omfattande upptagningsområde och stora akutintag bidrar med ett stort antal patienter för den här typen av studier, säger Magnus Thörn. Enbart i Sverige får nästan 4 000 personer varje år diagnosen grovtarmscancer, colorectal cancer. Överlevnadsprognosen på fem år är 50 procent. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrica Franzén, informationschef, Södersjukhuset, 08-616 10 76, mobil 070-484 10 76 Magnus Thörn, läkare, verksamhetsområden Kirurgi, mobil 070 -484 09 97 Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning och är inriktad på vård och forskning inom folksjukdomar. Sachsska Barnsjukhuset ingår också med 18 000 barn årligen som får medicinsk hjälp. Sjukhuset har 3 800 medarbetare och 600 000 stockholmare i upptagningsområdet, Av de omkring 100 000 personer som besöker akuten varje år läggs nästan 50 000 in. Varje år kommer 6 000 barn till världen på Södersjukhuset.