City Dental

Botade tandläkarskräck med hypnos

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 10:32 CEST

Enligt Netdoktor fruktar nästan häften av Sveriges vuxna inför sitt tandläkarbesök. Med detta som grund erbjuder nu allt fler tandläkare sina patienter hypnos i hopp om att bota tandvårdsrädslan.

Varannan vuxen svensk skjuter upp sitt tandläkarbesök på grund av tandvårdsrädsla och ångestladdade besök. Detta ofta med följden av raserande tandhälsa, dåligt samvete och betydligt kostsammare fakturor ju längre besöket skjuts upp. En allt mer uppmärksammad metod för att bota tandvårdsrädslan är att låta sig behandlas med hypnos. Heidi Keller, 37 år från Sandviken, är ett levande bevis på att metoden fungerar. Sedan tonårstiden har hon känt ett extremt obehag gentemot allt rörande tandläkare. Efter tandläkarbesök kunde hon känna sig helt slut i kroppen och det tog ofta flera dagar att återhämta sig. Bara att ringa tandläkaren krävde långa mentala förberedelser. Hon beskriver att rädslan grundar sig i att känna sig utom kontroll, att vara fast i tandläkarstolen och därmed utlämnad till tandläkarna. Har man som Heidi dessutom blivit illa bemött av tandläkare tidigare kan en vanlig undersökning bli oerhört jobbig.   

  Heidi fick höra talas om hypnos mot tandvårdsrädsla via hypnotisören Fredrik Praesto. International Hypnotists Guild höll 2012 en utbildning i hypnos för tandläkarna på City Dental under ledning av Fredrik Praesto och Ulf Sandström och i december begav sig Heidi till kliniken i Stockholm för att genomgå en hypnosbehandling. Detta visade sig förändra Heidis situation avsevärt.  Obehaget från att ha satt sig i en tandläkarstol försvann i samma stund som hypnosen började. Hon beskriver att hypnos sätter patienten i en form av trans men där denne hela tiden är vid fullt medvetande och har kontroll över situationen. Besöket på City Dental har även gett Heidi ett förtroende till tandläkare hon inte tidigare haft.

-  Jag blev oerhört bra bemött på kliniken och har tack vare förstående tandläkare fått modet att våga gå vidare med min munhälsa, säger Heidi Keller.

Hon har efter hypnosen fått kontroll över sin tandvårdsrädsla och låter den inte längre gå ut över sitt liv.   

-  Hypnos är en metod jag definitivt rekommenderar, säger Heidi.


För mer information, vänligen kontakta:

Katina Morini, klinikchef City Dental

katina@citydental.se

 072 253 83 38  


City Dental startades i november 2005 av entreprenören Mattias Santesson. Kliniken har sedan dess växt från 5 anställda till nuvarande cirka 100 anställda. Idag är City Dental Sveriges största enskilda tandklinik. Kliniken är internationellt präglad och man talar över 40 olika språk inklusive teckenspråk. City Dental har hittills behandlat cirka 100 000 patienter och håller låga priser, i genomsnitt ca 30 % lägre än Folktandvårdens priser. Priserna kan hållas låga tack vare stordrift, liten administration och effektiv inköpsorganisation samt långa öppettider. Kliniken har också ett avancerat kvalitetsarbete när det gäller behandlingar och hygienrutiner.Läs mer på www.citydental.se


Ulf Sandström, International Hypnotists Guild

Kursen arrangerades av International Hypnotists Guild under handledning av hypnotisörerna Fredrik Praesto och Ulf Sandström som har lång erfarenhet av hypnos i samband med fobier såväl som stressreaktioner av olika slag, inklusive Post Traumatisk Stress. Kursen har både praktiska moment, en teoridel och en certifieringsdel, och är optimerad för tandläkare utifrån erfarenheter i detta område från USA och England, som tar hänsyn till såväl känslomässiga som neurologiska mekanismer som kan träda i spel i denna situation. Om du vill läsa mer om hypnos: www.internationalhypnotistsguild.com