Västra Götalandsregionen

Botaniska inrättar nytt stipendium

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:43 CET

Ingemar Norling-stipendiet utdelat för första gången vid Botaniskas Carl Skottsbergs-föreläsning

I samband med årets Carl Skottsbergsföreläsning i Göteborgs botaniska trädgård den 28 oktober utdelades för första gången stipendiet till Ingemar Norlings minne. Stipendiet, som är på 10.000 kr, tilldelades Göteborgs handikappridklubb och mottogs på klubbens vägnar av Charlotte von Arbin.

Ingemar Norling var docent på Sahlgrenska och samarbetade i många år med Evalena Larsson i Botaniska trädgården kring forskning och information om trädgårdens och naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Då han avled 2004 beslutade Botaniska trädgården att inrätta ett stipendium i hans namn. Det skall tilldelas en person eller organisation som verkar i Ingemar Norlings anda. Göteborgs handikappridklubb, som har sin verksamhet på norra Hisingen, arbetar för att ge funktionshindrade barn en meningsfull fritid med komponenter som naturvistelse, fysisk aktivitet och kontakt med djur.

Från och med sommaren 2006 kommer Göteborgs botaniska trädgård att driva projektet Gröna Rehab, som syftar till att rehabilitera långtidssjukskrivna genom trädgårdsarbete och naturkontakter. Det finansieras som ett särskilt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd, som är huvudman för Botaniska.

Carl Skottbergsföreläsningen organiseras av Botaniskas vänförening. Den är ett årligt återkommande evenemang, då en framstående botanist eller trädgårdsperson inbjuds att föreläsa om ett ämne inom Botaniskas verksamhetsområde. Årets föreläsning hölls av agr. dr. Kjell Lundquist från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, som talade om trädgårdsväxternas tidiga historia i Sverige.

Göteborgs botaniska trädgård
http://www.gotbot.se/

Kontaktperson: Arne Strid 031-741 11 02, Evalena Larsson 031-741 11 17