Stiftelsen Håll Sverige Rent

Boten för nedskräpning fungerar inte – skräpvakter föreslås

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 15:56 CEST

För två år sedan fick polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning, då den nya den nya lagstiftningen kring nedskräpningsförseelse trädde i kraft. Men den har inte fått det genomslag som förväntats – på två år har enbart 629 böter skrivits ut. Därför föreslår Håll Sverige Rent att speciella skräpvakter borde införas.

Efter två år med nedskräpningsbot visar det sig att polisen skriver ut väldigt få böter, trots att gator och torg ofta är nedskräpade.

Exempelvis har polisen i Jämtlands län skrivit ut 3 (tre böter) under hela perioden. I Stockholm har 46 böter skrivits ut och i Skåne 51. I Västra Götaland har polisen varit flitigare och skrivit ut 141 böter. I hela landet har 629 böter skrivits ut under perioden.

Det är mycket viktigt ur ett förebyggande perspektiv att lagstiftningen implementeras ordentlig när den är ny – att bot verkligen skrivs ut när så kan ske.

Att polisen ser mellan fingrarna när någon skräpar ner gör lagen tandlös och kontraproduktiv. Därför föreslår Håll Sverige Rent att det införs speciella ”skräpvakter”, så att den nya lagstiftningen verkligen genomförs.


Statistik på ordningsböter gällande nedskräpning från Rikspolisstyrelsen – se nästa sida.

Kontakt:

Anna Linusson, vd Håll Sverige Rent, telefon 070-0912211
Joakim Brodahl, kommunikationschef Håll Sverige Rent, telefon 070-7286450


Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är ett skräpfritt Sverige.