Botkyrka kommun

Botkyrka anordnar nationell konferens om kvinnor utanför arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 13:04 CET

- Stockholm är en av Europas mest framgångsrika regioner, med stark internationell konkurrenskraft. Samtidigt konstaterade OECD i en expertgranskning redan 2007 att regionens konkurrenskraft påverkas negativt av att en stor andel utrikes födda inte kommer in på arbetsmarknaden. Det har inte förbättrats trots ökande arbetskraftsbrist inom många områden, säger Serkan Köse (S), ordförande för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Botkyrka. 

- Att ta tillvara på möjligheterna i denna grupp och öka förvärvsfrekvensen för både kvinnor och män är den viktigaste utmaningen för att uppnå en hållbar samhällsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt, fortsätter Serkan Köse. 

2011 stod utomeuropeiskt födda kvinnor för första gången för den största ökningen av förvärvsfrekvensen i Sverige. Men gapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort och arbetslinjen betydligt svagare för kvinnor, särskilt för utrikes födda. Bara hälften av dessa kvinnor i arbetsför ålder är sysselsatta. Det gäller också i Botkyrka där förvärvsfrekvensen är särskilt låg bland yngre kvinnor. Det innebär också att inkomsterna för kvinnor är mycket låga.

- Vi har därför bjudit in experter på alla nivåer – från integrationsministern, utredare och forskare, till praktiker med erfarenhet av att jobba med olika grupper av kvinnor utanför arbetsmarknaden - för att utifrån våra gemensamma erfarenheter hitta vägar för att öka förvärvsfrekvensen. Det är dags att gå från kortsiktiga projekt till reguljära insatser och strukturella reformer som ger resultat. För att kunna tillvarata potentialen i denna grupp krävs ett bättre samarbete mellan kommuner, myndigheter, näringsliv och det civila samhället, säger Anna Giotas Sandquist, utredningschef i Botkyrka kommun.

Varmt välkomna!

Datum & tid: onsdagen 28 mars kl 8.30-12.00

Plats: Subtopia, Alby

För mer info om rapporterna, kontakta: Serkan Köse, tel. 072-728 55 20

För mer information om workshoppen, kontakta: kontakta Anna Giotas Sandquist, tel. 0761-15 00 08

Rapporterna "Från osynliga till synliga" och "Kvinnor utanför arbetsmarknaden berättar". liksom programmet för workshoppen finns bifogade som pdf-filer.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se