Digidel 2013

Botkyrka antar utmaningen att bli bästa kommunen i landet

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 14:55 CEST

Botkyrka kommun flyttar fram sina positioner för att få så många som möjligt i samhället att använda Internet. Kommunen, som är aktiv i kampanjen Digidel - för ökad digital delaktighet, anordnar utbildningar för medborgare i alla åldrar. Hittills har 1 400 personer genomgått utbildningarna som syftar till att få fler att använda de kommunala e-tjänsterna och delta i dialogen och debatten som pågår på nätet.

- Jag är glad att kunna ge kunskap till de som behöver stöd med datoranvändningen och andra teknologiska redskap. Jag deltar i samhällsutvecklingen, och det är jag stolt över, säger Abraham Shahin som är handledare på Alby bibliotek.

Sju personer arbetar med handledning på utbildningarna. Det är både unga och äldre som håller i kurserna. Deltagarna är också i olika åldrar men de äldre är fler än de yngre.

- Den digitala delaktigheten är viktig för människor som annars inte får så stor plats i samhället, de får en möjlighet att kliva fram. Att våga använda nätet är viktigt när man till exempel ska söka jobb, men också i andra sammanhang när kontakter ska tas med företag eller myndigheter, säger Abraham Shahin.

1,2 miljoner människor använder inte Internet i Sverige och kan därmed räknas till de som delvis står utanför viktiga funktioner i samhället. Det vill kampanjen Digidel ändra på och har därför startat tävlingen ”Utmaningen” som vänder sig till kommuner, företag, organisationer och privatpersoner som gör insatser som leder till att fler använder Internet i Sverige.

Botkyrka kommun har antagit ”Utmaningen” och ser satsningen som en vital del i utvecklingen av demokratin i kommunen.

- Att kunna erbjuda utbildningar i hur man använder Internet är en viktig del i vårt arbete med att utveckla den lokala demokratin. Kampanjen Digidel är ett bra verktyg som vi ger hög prioritet, säger Mats Einarsson, kommunalråd i Botkyrka.

Botkyrka har också samarbete med bankerna i kommunen. Det innebär bland annat att bankernas kunder som ännu inte använder bank på Internet ges gratiserbjudanden om utbildning.

- Vi kommer att fortsätta satsningen för att öka den digitala delaktigheten i kommunen. Just nu har vi fokus på utbildningarna, men framöver kommer ytterligare satsningar att göras, säger Mats Einarsson.

För mer information om Botkyrkas satsning på utbildning inom Internet, kontakta handledare Abraham Shain på 073-751 21 63 eller kommunalråd Mats Einarsson på 0734-21 87 84.

För mer information om Digidel och satsningen på Utmaningen, kontakta Ellen Pettersson på 0702-44 07 33 eller ellen.pettersson@iis.se.


Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.