Botkyrka kommun

Botkyrka får två nya kvalificerade yrkesutbildningar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:43 CET

Botkyrka kommun får tillstånd för att bedriva två nya kvalificerade yrkesutbildningar; Grafisk binderiteknik samt Rådgivare inom finans och försäkring.


”Utbildningarna är ett viktigt steg i Botkyrka kommuns satsning på att bedriva högre studier och underlätta för botkyrkabor att studera vidare efter gymnasiet. Men också en bekräftelse på att vi nu verkligen har etablerat ett centrum för högre studier i Botkyrka med studenter som strömmar hit utifrån”, förklarar Agneta Göransson, verksamhetschef för Grafiskt Centrum / Botkyrka mediecenter.

Binderiutbildningen blir unik i Sverige och får en tydlig koppling till den tryckutbildning som redan bedrivs på både gymnasial och eftergymnasial nivå i Botkyrka. Såväl tryck- som bokbinderibranschen kommer att vara i stora behov av arbetskraft de närmaste åren.

Utbildningen i finansiell rådgivning är efterlängtad av branschen och får en nära länk till det populära finansekonomprogrammet på Tumba gymnasium.

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform som bedrivs i nära samarbete med branschen. De allra flesta studenterna går direkt efter utbildningen till arbete. Det är myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning som fattar beslut om vilka KY-utbildningar som ska bedrivas.

De två nya utbildningarna startar i höst och kommer till största delen att förläggas till Grafiskt Centrum i Tumba där redan två KY-utbildningar bedrivs i dag; Industriell grafisk tryckprocess samt datorspelsutbildningen 3D animation och level design.

För mer information, kontakta:

Agneta Göransson, verksamhetschef

Grafiskt Centrum / Botkyrka mediecenter

08-530 614 39 / 0708-86 13 82

agneta.goransson@botkyrka.se


Nils Blume
Informationsansvarig
Utbildning & Arbetsmarknad
Botkyrka kommun, 147 85 Tumba
Tel 08-530 614 98 / 0734-21 85 00
Fax 08-530 613 92

nils.blume@botkyrka.se
www.botkyrka.se